Ala andmete kuvamine

Kaitsealune ala või üksikobjekt: Laidevahe looduskaitseala (KLO1000512)Väljad: peida ,kuva
Ala staatuskaitsealune
Kaitsekorra alus2023.01.20 Vabariigi Valitsuse 20. jaanuari 2023. a määrus nr 5 "Laidevahe looduskaitseala kaitse-eeskiri"
KKR koodKLO1000512
NimiLaidevahe looduskaitseala
On maksusoodustusJah
On registriobjektJah
Maismaa pindala (ha)1947,1
Siseveekogude pindala (ha)198,9
Kaitse eesmärgi kirjeldusLaidevahe looduskaitseala kaitse-eesmärk on kaitsta:
1) Laidevahe lahte, saarestikku ja jäänukjärvi, rahvusvahelise tähtsusega veelindude rändepeatus-, pesitsus- ja sulgimispaiku, looduslikke ja poollooduslikke kooslusi, kaitsealuseid liike ning nende elupaiku;
2) elupaigatüüpe, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (EÜT L 206, 22.07.1992, lk 7‒50) nimetab I lisas: veealused liivamadalad (1110)3, liivased ja mudased pagurannad (1140), rannikulõukad (1150*), laiad madalad lahed (1160), karid (1170), esmased rannavallid (1210), väikesaared ning laiud (1620), rannaniidud (1630*), kadastikud (5130), kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad ‒ 6210), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (6270*), lood (alvarid ‒ 6280*), sinihelmikakooslused (6410), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), puisniidud (6530*), liigirikkad madalsood (7230), lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (7210*), vanad loodusmetsad (9010*), vanad laialehised metsad (9020*), puiskarjamaad (9070), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080*) ning lammi-lodumetsad (91E0*);
3) linnuliike, keda Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/147/EÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta (ELT L 20, 26.01.2010, lk 7‒25) nimetab I lisas, ja nende elupaiku: need liigid on hüüp (Botaurus stellaris), valgepõsk-lagle (Branta leucopsis), niidurüdi (Calidris alpina schinzii), mustviires (Chlidonias niger), roo-loorkull (Circus aeruginosus), väikeluik (Cygnus columbianus bewickii), laululuik (Cygnus cygnus), sookurg (Grus grus), merikotkas (Haliaeetus albicilla), punaselg-õgija (Lanius collurio), väikekajakas (Larus minutus), naaskelnokk (Recurvirostra avosetta), väiketiir (Sterna albifrons), räusktiir (Sterna caspia), jõgitiir (Sterna hirundo), randtiir (Sterna paradisaea), tutt-tiir (Sterna sandvicensis), vööt-põõsalind (Sylvia nisoria), tutkas (Philomachus pugnax), sarvikpütt (Podiceps auritus), väikehuik (Porzana parva) ja täpikhuik (Porzana porzana);
4) ohustatud ja haruldasi ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/147/EÜ I lisas nimetamata linnuliike ja nende elupaiku: need liigid on soopart (Anas acuta), hallhani (Anser anser), luitsnokk-part (Anas clypeata), piilpart (Anas crecca), viupart (Anas penelope), sinikael-part (Anas platyrhynchos), rägapart (Anas querquedula), rääkspart (Anas strepera), punapea-vart (Aythya ferina), tuttvart (Aythya fuligula), sõtkas (Bucephala clangula), aul (Clangula hyemalis), kühmnokk-luik (Cygnus olor), lauk (Fulica atra), kalakajakas (Larus canus), tõmmukajakas (Larus fuscus), mustsaba-vigle (Limosa limosa), tõmmuvaeras (Melanitta fusca), suurkoovitaja (Numenius arquata), rooruik (Rallus aquaticus), hahk (Somateria mollissima), punajalg-tilder (Tringa totanus), kivirullija (Arenaria interpres), liivatüll (Charadrius hiaticula), hänilane (Motacilla flava), hallpõsk-pütt (Podiceps grisegena), kiivitaja (Vanellus vanellus) ja rästas-roolind (Acrocephalus arundinaceus);
5) kaitsealuseid taimeliike, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ nimetab II lisas, ja nende elupaiku: need liigid on emaputk (Angelica palustris), kaunis kuldking (Cypripedium calceolus) ja soohiilakas (Liparis loeselii);
6) ohustatud ja haruldasi taimeliike ja nende elupaiku: need liigid on oja-haneputk (Berula erecta), valge tolmpea (Cephalanthera longifolia), vahelmine näkirohi (Najas marina subsp. Intermedia), kärbesõis (Ophrys insectifera), jumalakäpp (Orchis mascula), tõmmu käpp (Orchis ustulata), liht-randpung (Samolus valerandi) ja kõrge kannike (Viola elatior).
IseloomustusLaidevahe looduskaitseala asub Lõuna-Saaremaal Pihtla ja Valjala vallas. Kaitseala on moodustatud 2002. aastal looduskaitseliselt väärtusliku märgalade kompleksi – Laidevahe lahe ja saarestiku, rohkete jäänukjärvede, ohustatud poollooduslike koosluste ja seal esinevate kaitsealuste liikide elupaikade kaitseks. Kaitseala on oluliseks veelindude pesitsus- ja rändepeatuspaigaks. Kaitseala on ka rahvusvahelise tähtsusega märgalade (Ramsari alade) nimestikus.
Tüüplooduskaitseala
Andmed Keskkonnaportaalis:Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis
https://keskkonnaportaal.ee/...
Asukoht: peida ,kuva
Ala kohanimiSaare maakond, Saaremaa vald, Iilaste küla
Saare maakond, Saaremaa vald, Matsiranna küla
Saare maakond, Saaremaa vald, Metsaküla
Saare maakond, Saaremaa vald, Nässuma küla
Saare maakond, Saaremaa vald, Oessaare küla
Saare maakond, Saaremaa vald, Rannaküla
Saare maakond, Saaremaa vald, Sandla küla
Saare maakond, Saaremaa vald, Siiksaare küla
Saare maakond, Saaremaa vald, Turja küla
Saare maakond, Saaremaa vald, Tõlluste küla
Saare maakond, Saaremaa vald, Väljaküla
Saare maakond, Saaremaa vald, Väljamõisa küla
Seosed: peida ,kuva
Ala või üksikobjekt asub rahvusvahelise tähtsusega aladelSiiksaare-Oessaare lahtede linnuala EE0040469
Siiksaare-Oessaare lahed EE021
Siiksaare-Oessaare loodusala EE0040469
Laidevahe looduskaitseala 3EE011
Nässumaa loodusala EE0040445
Lääne-Eesti saarestiku biosfääri programmiala RAH0000611
Kaitsealuse ala või üksikobjekti veekogudNimi teadmata VEE2078740
Oessaare laht VEE2078700
Ristilaiu abaja VEE2079610
Nimi teadmata VEE2079620
Silejänese järv VEE2079800
Nimi teadmata VEE2078750
Põldealune laht VEE2079500
Aenga laht VEE2079600
Lõve jõgi VEE1173500
Silmajõgi VEE1174400
Poka jõgi VEE1174500
Laidevahe laht VEE3415000
Sandla rand VEE3414000
Siiksaare rand VEE3416000
Sandla kraav VEE1174520
Enima silm VEE1700026
Mõrrasilm VEE1700027
Kõiguste lahe avaosa VEE3417010
Sutu laht VEE3413000
Nimi teadmata VEE2079510
Nimi teadmata VEE2079520
Nimi teadmata VEE2079530
Asub saarel (saartel)Saaremaa
Pitklaid
Kakaslaid
nimetu
Mändalaid
Viirelaid
Tompulaid
Vesiaja laid
Torninasv
Kiveslaid
Pitknasv
Suur Kõrvalaid
Anelaid
Potissepalaid
nimetu
nimetu
nimetu
Mätaslaid
nimetu
Labulaid
Pihlakalaid
Munaderahu
nimetu
nimetu
Väike Kõrvalaid
Jaagulaid
Prantsusenasv
nimetu
Rugilaid
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
Männilaid
nimetu
nimetu
nimetu
Vahelaid
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
Liigid, mis on kaitse eesmärgiksBotaurus stellaris (hüüp)
Branta leucopsis (valgepõsk-lagle)
Calidris alpina schinzii (niidurüdi)
Chlidonias niger (mustviires)
Circus aeruginosus (roo-loorkull)
Cygnus columbianus bewickii (väikeluik)
Cygnus cygnus (laululuik)
Grus grus (sookurg)
Haliaeetus albicilla (merikotkas)
Lanius collurio (punaselg-õgija)
Hydrocoloeus minutus (väikekajakas)
Recurvirostra avosetta (naaskelnokk)
Sternula albifrons (väiketiir)
Sterna hirundo (jõgitiir)
Sterna paradisaea (randtiir)
Thalasseus sandvicensis (tutt-tiir)
Hydroprogne caspia (räusk)
Curruca nisoria (vööt-põõsalind)
Calidris pugnax (tutkas)
Podiceps auritus (sarvikpütt)
Zapornia parva (väikehuik)
Porzana porzana (täpikhuik)
Anas acuta (soopart)
Anser anser (hallhani)
Spatula clypeata (luitsnokk-part)
Anas crecca (piilpart)
Mareca penelope (viupart)
Anas platyrhynchos (sinikael-part)
Spatula querquedula (rägapart)
Mareca strepera (rääkspart)
Aythya ferina (punapea-vart)
Aythya fuligula (tuttvart)
Bucephala clangula (sõtkas)
Clangula hyemalis (aul)
Cygnus olor (kühmnokk-luik)
Fulica atra (lauk)
Larus canus (kalakajakas)
Larus fuscus (tõmmukajakas)
Limosa limosa (mustsaba-vigle)
Melanitta fusca (tõmmuvaeras)
Numenius arquata (suurkoovitaja)
Rallus aquaticus (rooruik)
Somateria mollissima (hahk)
Tringa totanus (punajalg-tilder)
Arenaria interpres (kivirullija)
Charadrius hiaticula (liivatüll)
Motacilla flava (hänilane)
Podiceps grisegena (hallpõsk-pütt)
Vanellus vanellus (kiivitaja)
Acrocephalus arundinaceus (rästas-roolind)
Angelica palustris (emaputk)
Cypripedium calceolus (kaunis kuldking)
Liparis loeselii (soohiilakas)
Berula erecta (oja-haneputk)
Cephalanthera longifolia (valge tolmpea)
Najas marina subsp. intermedia (vahelmine näkirohi)
Ophrys insectifera (kärbesõis)
Orchis mascula (jumalakäpp)
Orchis ustulata (tõmmu käpp)
Samolus valerandi (liht-randpung)
Viola elatior (kõrge kannike)
Alal asuvad kaitsealused alad või üksikobjektidLaidevahe LKA, Rukla skv. (KLO1100136)
Laidevahe LKA, Kukessaare pv. (KLO1100191)
Laidevahe LKA, Silma skv. (KLO1100187)
Laidevahe LKA, Sandla skv. (KLO1100186)
Laidevahe LKA, Sandla-Silma skv. (KLO1102005)
Laidevahe LKA, Oessaare skv. (KLO1100189)
Laidevahe LKA, Laidevahe skv. (KLO1100341)
Laidevahe LKA, Põldealuse skv. (KLO1100188)
Laidevahe LKA, Siiksaare pv. (KLO1100192)
Laidevahe LKA, Rannaküla pv. (KLO1102007)
Laidevahe LKA, Liivi lahe pv. (KLO1100190)
Laidevahe LKA, Põldealuse pv. (KLO1102006)
Laidevahe LKA, Liivi lahe skv. (KLO1100342)
Laidevahe LKA, Turja pv. (KLO1102008)
Dokumendid: peida ,kuva
Seotud dokumentVabariigi Valitsuse 20. jaanuari 2023. a määruse nr 5 "Laidevahe looduskaitseala kaitse-eeskiri" SELETUSKIRI
Kaitsekorra alus Vabariigi Valitsuse 20. jaanuari 2023. a määrus nr 5 "Laidevahe looduskaitseala kaitse-eeskiri"
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 19. jaanuari 2009. a määrus nr 13 «Looduskaitseseaduse» alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses Keskkonnaministeeriumi keskkonnateenistuste, Riikliku ...
Seotud dokument MAAMAKSUSEADUS (terviktekst)
Seotud dokument Keskkonnaministri 19. mai 2004. a määrus nr 52 Kaitsealade ja kaitstavate looduse üksikobjektide valitsemise volituste andmine
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 27. augusti 2003. a korraldus nr 533-k Maamaksu korrigeerimine Laidevahe looduskaitsealal
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 5. novembri 2002. a määrus nr 334 Laidevahe looduskaitseala kaitse alla võtmine ja Laidevahe looduskaitseala kaitse-eeskiri
Kaitsekorralduskava: peida ,kuva
Kaitsekorralduskava Laidevahe looduskaitseala ja Siiksaare-Oessaare hoiuala kaitsekorralduskava 2011-2020
Kaitsekorralduskava Laidevahe looduskaitseala ja Siiksaare-Oessaare hoiuala kaitsekorralduskava 2011-2020