Ala andmete kuvamine

Kaitsealune ala või üksikobjekt: Lahemaa rahvuspark (KLO1000511)Väljad: peida ,kuva
Maastikulised väärtusedmaastik
Maastiku tüüprannamaastik
Ala staatuskaitsealune
Kaitsekorra alus2015.02.19 Vabariigi Valitsuse 19. veebruari 2015. a määrus nr 18 "Lahemaa rahvuspargi kaitse-eeskiri"
KKR koodKLO1000511
NimiLahemaa rahvuspark
On maksusoodustusJah
On registriobjektJah
Maismaa pindala (ha)47189,7
Siseveekogude pindala (ha)656,3
Kaitse eesmärgi kirjeldusLahemaa rahvuspargi kaitse-eesmärk on kaitsta:
1) Põhja-Eestile iseloomulikku loodust ja kultuuripärandit, sealhulgas maastikuilmet, pinnavorme, kaitsealuseid liike ja nende elupaiku, loodus- ja pärandkultuurmaastikke, maastiku üksikelemente, põllumajanduslikku maakasutust ja traditsioonilist rannakalandust, tasakaalustatud keskkonnakasutust, piirkonnale iseloomulikku asustusstruktuuri, taluarhitektuuri ning rahvakultuuri, tagades nende säilimise, taastamise, uurimise ja tutvustamise;
2) elupaigatüüpe, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (EÜT L 2006, 22.07.1992, lk 7-50) nimetab I lisas. Need on veealused liivamadalad (1110)3, liivased ja mudased pagurannad (1140), rannikulõukad (1150*), laiad madalad lahed (1160), karid (1170), esmased rannavallid (1210), püsitaimestuga kivirannad (1220), väikesaared ning laiud (1620), rannaniidud (1630*), püsitaimestuga liivarannad (1640), eelluited (2110), valged luited (liikuvad rannikuluited ‒ 2120), hallid luited (kinnistunud rannikuluited ‒ 2130*), rusked luited kukemarjaga (2140*), metsastunud luited (2180), luidetevahelised niisked nõod (2190), kuivad liivanõmmed kanarbiku ja kukemarjaga (2320), looduslikult rohketoitelised järved (3150), huumustoitelised järved ja järvikud
(3160), jõed ja ojad (3260), kuivad nõmmed (4030), kadastikud (5130), kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad ‒ 6210), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (6270*), lood (alvarid ‒ 6280*), sinihelmikakooslused (6410), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), lamminiidud (6450), aas-rebasesaba ja ürtpunanupuga niidud (6510), puisniidud (6530*), rabad (7110*), rikutud, kuid taastumisvõimelised rabad (7120),
siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), allikad ja allikasood (7160), liigirikkad madalsood (7230), lubjakivipaljandid (8210), liivakivipaljandid (8220), koopad (8310), vanad loodusmetsad (9010*), vanad laialehised metsad (9020*), rohunditerikkad kuusikud (9050), okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (sürjametsad ‒ 9060), puiskarjamaad (9070), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080*), rusukallete ja jäärakute
metsad (pangametsad ‒ 9180*), siirdesoo- ja rabametsad (91D0*) ning lammi-lodumetsad (91E0*);
3) liike, mida Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/147/EÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta (ELT L 20, 26.01.2010, lk 7-25) nimetab I lisas. Need on kaljukotkas (Aquila chrysaetos), väike-konnakotkas (Aquila pomarina), must-toonekurg (Ciconia nigra), merikotkas (Haliaeetus albicilla), kalakotkas (Pandion haliaetus), kassikakk (Bubo bubo), tutkas (Philomachus pugnax), karvasjalg-kakk (Aegolius funereus), jäälind (Alcedo
atthis), nõmmekiur (Anthus campestris), hüüp (Botaurus stellaris), väikeluik (Cygnus columbianus bewickii), laululuik (Cygnus cygnus), põldtsiitsitaja (Emberiza hortulana), laanerähn e kolmvarvas-rähn (Picoides tridactylus), sarvikpütt (Podiceps auritus), metsis e mõtus (Tetrao urogallus), teder (Tetrao tetrix), musträhn (Dryocopus martius), väike-kärbsenäpp (Ficedula parva), herilaseviu (Pernis apivorus), sookurg (Grus grus),
laanepüü (Bonasa bonasia), öösorr (Caprimulgus europaeus), värbkakk (Glaucidium passerinum), roo-loorkull (Circus aeruginosus), välja-loorkull (Circus cyaneus), nõmmelõoke (Lullula arborea), punaselg-õgija (Lanius collurio), randtiir (Sterna paradisaea), vööt-põõsalind (Sylvia nisoria), händkakk (Strix uralensis), rukkirääk (Crex crex) ja valge-toonekurg (Ciconia ciconia);
4) liike, mida Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/147/EÜ nimetab II ja III lisas. Need on soopart e pahlsaba-part (Anas acuta), piilpart (Anas crecca), viupart (Anas penelope), sinikael-part (Anas platyrhynchus), punapea-vart (Aythya ferina), tuttvart (Aythya fuligula), merivart (Aythya marila), sõtkas (Bucephala clangula), õõnetuvi (Columba oenas), kühmnokk-luik (Cygnus olor), kalakajakas (Larus canus), tõmmukajakas (Larus fuscus), naerukajakas (Larus ridibundus), tõmmuvaeras (Melanitta fusca), jääkoskel (Mergus merganser),
rohukoskel (Mergus serrator), suurkoovitaja (Numenius arquata), hahk (Somateria mollissima), punajalg-tilder (Tringa totanus), kiivitaja (Vanellus vanellus) ja vaenukägu e toonetutt (Upupa epops);
5) liike, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ nimetab II lisas. Need on harilik ebapärlikarp (Margaritifera margaritifera), harilik hink (Cobitis taenia), harilik võldas (Cottus gobio), suur-rabakiil (Leucorrhinia pectoralis), vasakkeermene pisitigu (Vertigo angustior), tiigilendlane (Myotis dasycneme), saarmas (Lutra lutra), suur-mosaiikliblikas (Euphydryas maturna), suur-kuldtiib (Lycaena dispar), rohe-vesihobu (Ophiogomphus cecilia), paksukojaline jõekarp (Unio crassus), jõesilm (Lampetra fluviatilis) ja lõhe (Salmo salar);
6) kaitsealuseid liike, milleks on limatünnik (Sarcosoma globosum), haruline võtmehein (Botrychium matricariifolium), kõdu-koralljuur (Corallorhiza trifida), mõru vesipipar (Elatine hydropiper), väike käopõll (Listera cordata), siberi piimikas (Mulgedium sibiricum), mesimurakas e soomurakas (Rubus arcticus), põhjatarn e norra tarn (Carex mackenziei), hallhaigur (Ardea cinerea), kanakull (Accipiter gentilis), männikäbilind (Loxia pytyopsittacus), niidurüdi e niidurisla (Calidris alpina schinzii), rästas-roolind (Acrocephalus arundinaceus) ja väike-kirjurähn (Dendrocopos minor), ning väänkaela (Jynx torquilla) ja tuttpütti (Podiceps
cristatus).
Tüüprahvuspark
Andmed Keskkonnaportaalis:Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis
https://keskkonnaportaal.ee/...
Asukoht: peida ,kuva
Ala kohanimiHarju maakond, Kuusalu vald, Andineeme küla
Harju maakond, Kuusalu vald, Hara küla
Harju maakond, Kuusalu vald, Joaveski küla
Harju maakond, Kuusalu vald, Juminda küla
Harju maakond, Kuusalu vald, Kahala küla
Harju maakond, Kuusalu vald, Kalme küla
Harju maakond, Kuusalu vald, Kasispea küla
Harju maakond, Kuusalu vald, Kemba küla
Harju maakond, Kuusalu vald, Kiiu-Aabla küla
Harju maakond, Kuusalu vald, Kolga-Aabla küla
Harju maakond, Kuusalu vald, Kolga alevik
Harju maakond, Kuusalu vald, Kolgaküla küla
Harju maakond, Kuusalu vald, Kotka küla
Harju maakond, Kuusalu vald, Kõnnu küla
Harju maakond, Kuusalu vald, Leesi küla
Harju maakond, Kuusalu vald, Liiapeksi küla
Harju maakond, Kuusalu vald, Loksa küla
Harju maakond, Kuusalu vald, Murksi küla
Harju maakond, Kuusalu vald, Muuksi küla
Harju maakond, Kuusalu vald, Nõmmeveski küla
Harju maakond, Kuusalu vald, Parksi küla
Harju maakond, Kuusalu vald, Pedaspea küla
Harju maakond, Kuusalu vald, Pudisoo küla
Harju maakond, Kuusalu vald, Pärispea küla
Harju maakond, Kuusalu vald, Soorinna küla
Harju maakond, Kuusalu vald, Suurpea küla
Harju maakond, Kuusalu vald, Sõitme küla
Harju maakond, Kuusalu vald, Tammispea küla
Harju maakond, Kuusalu vald, Tammistu küla
Harju maakond, Kuusalu vald, Tapurla küla
Harju maakond, Kuusalu vald, Tsitre küla
Harju maakond, Kuusalu vald, Turbuneeme küla
Harju maakond, Kuusalu vald, Uuri küla
Harju maakond, Kuusalu vald, Valgejõe küla
Harju maakond, Kuusalu vald, Vanaküla küla
Harju maakond, Kuusalu vald, Vihasoo küla
Harju maakond, Kuusalu vald, Viinistu küla
Harju maakond, Kuusalu vald, Virve küla
Harju maakond, Loksa linn
Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Aasumetsa küla
Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Altja küla
Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Eru küla
Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Haili küla
Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Ilumäe küla
Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Joandu küla
Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Kakuvälja küla
Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Karula küla
Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Koljaku küla
Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Koolimäe küla
Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Korjuse küla
Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Käsmu küla
Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Lahe küla
Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Lauli küla
Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Lobi küla
Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Metsanurga küla
Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Muike küla
Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Mustoja küla
Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Natturi küla
Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Oandu küla
Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Pajuveski küla
Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Palmse küla
Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Pedassaare küla
Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Pihlaspea küla
Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Sagadi küla
Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Sakussaare küla
Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Tepelvälja küla
Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Tiigi küla
Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Tõugu küla
Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Uusküla
Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Vainupea küla
Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Vatku küla
Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Vergi küla
Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Vihula küla
Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Võhma küla
Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Võsu alevik
Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Võsupere küla
Lääne-Viru maakond, Kadrina vald, Loobu küla
Lääne-Viru maakond, Kadrina vald, Läsna küla
Seosed: peida ,kuva
Ala või üksikobjekt asub rahvusvahelise tähtsusega aladelLahemaa linnuala EE0010173
Lahemaa EE073
Lahemaa loodusala EE0010173
Lahemaa 88
Valgejõe loodusala EE0010156
Kaitsealuse ala või üksikobjekti veekogudKahala järv VEE2001600
Lohja järv VEE2001000
Nimi teadmata VEE2001010
Nimi teadmata VEE2001090
Maalaht VEE2000420
Ulglaht VEE2000410
Käsmu järv VEE2001100
Laviku järv VEE2088730
Reooja paisjärv VEE2003830
Parkali paisjärv VEE2003840
Oandu järv VEE2088770
Alumine tiik (Palmse Alumine tiik) VEE2003820
Suurlaugas (Laukasoo Suurlaugas) VEE2001110
Reooja järv VEE2088780
Oruveski järv VEE2088740
Ülemine tiik (Palmse Ülemine tiik) VEE2003810
Muike järv VEE2088750
Ojaäärse paisjärv VEE2003850
Sagadi tiik VEE2003860
(Laukasoo laugas) VEE2001140
(Laukasoo laugas) VEE2001120
(Laukasoo laugas) VEE2001150
Vihula veskijärv VEE2088790
Lohja oja VEE1080400
Vasaristi oja VEE1080300
Eru oja VEE1077700
Läsna jõgi / Nõmmoja VEE1078900
Altja jõgi VEE1076600
Suurekõrve kraav VEE1081400
Sagadi oja VEE1076700
Tõnu oja VEE1077800
Palmse oja VEE1077300
Võsu jõgi VEE1077100
Suuroja VEE1080500
Areda oja VEE1077200
Maarikoja VEE1082000
Koolimäe oja VEE1077000
Käsmu oja VEE1077600
Valgejõgi VEE1079200
Oldoja VEE1082400
Pärlijõgi / Pudisoo jõgi VEE1080600
Mustoja VEE1076000
Mõnioja VEE1079100
Lõõtsa oja VEE1080200
Marjametsa oja VEE1076900
Punsu oja (Raalnaoja) VEE1081200
Kiviku oja VEE1076800
Kõnnu oja VEE1081000
Loobu jõgi VEE1077900
Ulliallika oja VEE1081300
Hara oja VEE1081900
Välgu oja VEE1080800
Kolga jõgi / Männiku jõgi VEE1081500
Kemba oja VEE1080900
Pikapõllu oja (Reooja) VEE1077400
Paasoja VEE1077500
Kalme oja (Virusoo oja) VEE1081100
Ulliallikas VEE4111700
Kõrgekalda allikas VEE4306800
Mikumäe allikas VEE4307000
Külmaallikas (Korjuse Külmaallikas) VEE4307100
Muike oja VEE1077503
Lehmoja VEE1300006
Oja jõgi VEE1300002
Sulisevoja VEE1300003
Rõenama oja VEE1300004
Remmispea oja VEE1300005
Eru lahe avaosa VEE3122010
Turbuneeme rand VEE3122020
Ulgulaht VEE3122030
Ulgmadal VEE3125010
Hara lahe avaosa (Loksa vald) VEE3123010
Tapurla rand VEE3123040
Kolga lahe siseosa VEE3125020
Pärispea rand VEE3123020
Virve rand VEE3123030
Andineeme rand VEE3125030
Koolimäe laht VEE3118000
Käsmu laht VEE3120000
Mädalaht VEE3121000
Natturi rand VEE3119000
Altja rand VEE3116000
Soome laht VEE3100000
Miku kraav VEE1082104
Villike kraav VEE1400069
Lilleberi oja VEE1400068
Nimi teadmata VEE4317500
Nimi teadmata VEE4208400
Nimi teadmata VEE4317600
Vasaristi allikas VEE4208700
Nimi teadmata VEE4317100
Nimi teadmata VEE4317300
Ulliallikas VEE4208500
Nimi teadmata VEE4317400
Nimi teadmata VEE4317200
Pudruoja VEE1300012
Põllu oja VEE1400014
Jaanioja VEE1300007
Nimi teadmata VEE4317404
Nimi teadmata VEE4317403
Nimi teadmata VEE4317402
Nimi teadmata VEE4317401
Risti kraav VEE1400008
Turjekeldri allikas VEE4208101
Kolga mõisa allikad VEE4804100
Kolga mõisa allikad VEE4804000
Soome lahe avaosa VEE3100100
Loo jõgi VEE1082100
Logadioja VEE1400017
Tünnersepa oja VEE1400016
Vahenumme soon VEE1400015
Kurioja VEE1400009
Kalamäe oja VEE1080602
Sääsepauna oja VEE1081902
Asub saarel (saartel)Mohni saar
Hara saar
Saartneem
Halt
Vähelood
Suurlood
Väike Ulkkari
nimetu
Suurkari
Väikelood
Kuivakari
Keskmine lood
Tiirukari
Loodus
Sammaskari
nimetu
nimetu
Tiirukari
Korgekari
nimetu
nimetu
nimetu
Rohekari
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
Väike Pasklood
nimetu
Otsmine kari
Suur Pasklood
nimetu
nimetu
nimetu
Liigid, mis on kaitse eesmärgiksAquila chrysaetos (kaljukotkas)
Clanga pomarina (väike-konnakotkas)
Ciconia nigra (must-toonekurg)
Haliaeetus albicilla (merikotkas)
Pandion haliaetus (kalakotkas)
Bubo bubo (kassikakk)
Calidris pugnax (tutkas)
Aegolius funereus (karvasjalg-kakk)
Alcedo atthis (jäälind)
Anthus campestris (nõmmekiur)
Botaurus stellaris (hüüp)
Cygnus columbianus bewickii (väikeluik)
Cygnus cygnus (laululuik)
Emberiza hortulana (põldtsiitsitaja)
Picoides tridactylus (laanerähn)
Podiceps auritus (sarvikpütt)
Tetrao urogallus (metsis)
Lyrurus tetrix (teder)
Dryocopus martius (musträhn)
Ficedula parva (väike-kärbsenäpp)
Pernis apivorus (herilaseviu)
Grus grus (sookurg)
Tetrastes bonasia (laanepüü)
Caprimulgus europaeus (öösorr)
Glaucidium passerinum (värbkakk)
Circus aeruginosus (roo-loorkull)
Circus cyaneus (välja-loorkull)
Lullula arborea (nõmmelõoke)
Lanius collurio (punaselg-õgija)
Sterna paradisaea (randtiir)
Curruca nisoria (vööt-põõsalind)
Strix uralensis (händkakk)
Crex crex (rukkirääk)
Ciconia ciconia (valge-toonekurg)
Anas acuta (soopart)
Anas crecca (piilpart)
Mareca penelope (viupart)
Anas platyrhynchos (sinikael-part)
Aythya ferina (punapea-vart)
Aythya fuligula (tuttvart)
Aythya marila (merivart)
Bucephala clangula (sõtkas)
Columba oenas (õõnetuvi)
Cygnus olor (kühmnokk-luik)
Larus canus (kalakajakas)
Larus fuscus (tõmmukajakas)
Chroicocephalus ridibundus (naerukajakas)
Melanitta fusca (tõmmuvaeras)
Mergus merganser (jääkoskel)
Mergus serrator (rohukoskel)
Numenius arquata (suurkoovitaja)
Somateria mollissima (hahk)
Tringa totanus (punajalg-tilder)
Vanellus vanellus (kiivitaja)
Upupa epops (vaenukägu)
Cobitis taenia (hink)
Cottus gobio (võldas)
Leucorrhinia pectoralis (suur-rabakiil)
Vertigo angustior (vasakkeermene pisitigu)
Myotis dasycneme (tiigilendlane)
Lutra lutra (saarmas)
Euphydryas maturna (suur-mosaiikliblikas)
Lycaena dispar (suur-kuldtiib)
Ophiogomphus cecilia (rohe-vesihobu)
Unio crassus (paksukojaline jõekarp)
Lampetra fluviatilis (jõesilm)
Salmo salar (lõhe)
Calidris alpina schinzii (niidurüdi)
Ardea cinerea (hallhaigur)
Acrocephalus arundinaceus (rästas-roolind)
Podiceps cristatus (tuttpütt)
Margaritifera margaritifera (ebapärlikarp)
Botrychium matricariifolium (haruline võtmehein)
Sarcosoma globosum (limatünnik)
Accipiter gentilis (kanakull)
Corallorhiza trifida (kõdu-koralljuur)
Rubus arcticus (soomurakas)
Elatine hydropiper (mõru vesipipar)
Carex mackenziei (põhjatarn)
Lactuca sibirica (siberi piimikas)
Neottia cordata (väike käopõll)
Loxia pytyopsittacus (männi-käbilind)
Dryobates minor (väike-kirjurähn)
Jynx torquilla (väänkael)
Alal asuvad kaitsealused alad või üksikobjektidVõsu mänd (KLO4000843)
Turje kelder (KLO4001056)
Lahemaa RP, Sillaotsa skv. (KLO1100367)
Lahemaa RP, Viru raba skv. (KLO1100372)
Mohni saare rändrahn (KLO4000108)
Lobi ussikuusk (KLO4000359)
Odakivi (KLO4000461)
Kuhjakivi (KLO4000511)
Pärispea rändrahn; Taneli kivi (KLO4000460)
Vihasoo jalakas; Vihsaoo künnapuu (KLO4000344)
Pahkadega mänd; (Käsmu pahkadega mänd) (KLO4000721)
Lauli kadakad (12) (KLO4000722)
Vatku tamm (KLO4000406)
Tõugu kadakas (KLO4000591)
Pikametsa suurkivi (KLO4000929)
Matsi kivi e. Eremiit; (Uustalu kivi) (KLO4000984)
Vahakivi; Palmse rändrahn; Palmse Vahakivi; Nõiakivi (KLO4000986)
Rändrahn "Majakivi" (KLO4001038)
Tiiru kivi; (Tiiru kivi e. Painuva Suurkivi); (KLO4000923)
Painuva rändrahn; (Painuva kivi) (KLO4000464)
Kiviheinamaa kivi; (Kiviheinamaa Kärga kivi) (KLO4000926)
Sorrukivi; (Sõrrukivi; Jaani-Mardi suurkivi) (KLO4000922)
Purekari rändrahn; (Purekari neeme rändrahn) (KLO4000462)
Karu suurkivi; (Karu kivi) (KLO4000458)
Uusküla kadakas (KLO4000373)
Kullakannu kivi; (Kullahansu kivi) (KLO4000467)
Mohni pärn (KLO4000297)
Ojakivi; (Orjakivi; Võsu rändrahn; Oja suurkivi; Sagadi kivi) (KLO4000485)
Lahemaa RP, Mere pv. (KLO1101567)
Lahemaa RP, Muuksi skv. (KLO1100363)
Lahemaa RP, Loosaarte skv. (KLO1101556)
Lahemaa RP, Koljaku skv. (KLO1101551)
Lahemaa RP, Mõisaparkide pv. (KLO1101572)
Lemeti kivi; (Lemmeti suurkivi) (KLO4000534)
Nõmmeveski rändrahn (KLO4000123)
Saadumetsa suurkivi (KLO4000484)
Joaveski joa astang (KLO1000407)
Lahemaa RP, Rüütli skv. (KLO1101561)
Lahemaa RP, Kotka skv. (KLO1101535)
Lahemaa RP, Mohni skv. (KLO1101539)
Lahemaa RP, Hauaneeme skv. (KLO1101533)
Lahemaa RP, Laviku skv. (KLO1101537)
Lahemaa RP, Loobu skv. (KLO1101538)
Lahemaa RP, Hara saare skv. (KLO1101550)
Lahemaa RP, Hara soo skv. (KLO1101532)
Lahemaa RP, Soone skv. (KLO1101543)
Lahemaa RP, Oruveski skv. (KLO1101540)
Lahemaa RP, Karula skv. (KLO1101534)
Lahemaa RP, Vainupea skv. (KLO1101549)
Lahemaa RP, Suurekõrve skv. (KLO1101544)
Lahemaa RP, Juminda pv. (KLO1101568)
Lahemaa RP, Ilumäe pv. (KLO1101570)
Lahemaa RP, Natturi pv. (KLO1101571)
Lahemaa RP, Altja pv. (KLO1101565)
Lahemaa RP, Palganeeme skv. (KLO1101560)
Lahemaa RP, Saartneeme skv. (KLO1101562)
Lahemaa RP, Sipa skv. (KLO1101563)
Lahemaa RP, Vanaaseme skv. (KLO1101564)
Lahemaa RP, Ulliallika skv. (KLO1101529)
Lahemaa RP, Põhjakalda skv. (KLO1101541)
Lahemaa RP, Reiemäe skv. (KLO1101542)
Lahemaa RP, Lobineeme skv. (KLO1101546)
Lahemaa RP, Naskali skv. (KLO1101548)
Lahemaa RP, Viru raba skv. (KLO1101531)
Lahemaa RP, Valgejõe-Laukasoo skv. (KLO1101530)
Lahemaa RP, Ulkkari skv. (KLO1101528)
Lahemaa RP, Lohja skv. (KLO1101555)
Lahemaa RP, Miku skv. (KLO1101559)
Lahemaa RP, Koolimäe skv. (KLO1101552)
Lahemaa RP, Merinõmme skv. (KLO1101557)
Lahemaa RP, Kõrve skv. (KLO1101553)
Lahemaa RP, Loisu skv. (KLO1101547)
Lahemaa RP, Suursoo skv. (KLO1101545)
Lahemaa RP, Pedassaare skv. (KLO1101527)
Lahemaa RP, Külaotsa skv. (KLO1101554)
Pedassaare männid (4) (KLO4000707)
Palmse kask; Kõver kask (KLO4000228)
Lahemaa RP, Vainopea skv. (KLO1100370)
Lahemaa RP, Koljaku-Oandu skv. (KLO1100354)
Lahemaa RP, Mustoja skv. (KLO1100362)
Lahemaa RP, Ulliallika skv. (KLO1100369)
Lahemaa RP, Mohni skv. (KLO1100361)
Lahemaa RP, Käsmu skv. (KLO1100357)
Lahemaa RP, Eru skv (KLO1100349)
Lahemaa RP, Kuradi skv. (KLO1100356)
Lahemaa RP, Laviku skv. (KLO1100360)
Lahemaa RP, Valgejõe-Laukasoo skv. (KLO1100371)
Lahemaa RP, Ulkkari skv. (KLO1100368)
Lahemaa RP, Esku loodusreservaat (KLO1100350)
Lahemaa RP, Juminda-Suurekõrve skv. (KLO1100352)
Lahemaa RP, Remnispea loodusreservaat (KLO1100366)
Lahemaa RP, Korjuse skv. (KLO1100355)
Lahemaa RP, Kasispea skv. (KLO1100353)
Lahemaa RP, Pedassaare skv. (KLO1100364)
Lahemaa RP, Juku skv. (KLO1100351)
Lahemaa RP, Pärlijõe skv. (KLO1100365)
Lahemaa RP, Sagadi pv. (KLO1101569)
Lahemaa RP, Lahemaa pv. (KLO1100359)
Lahemaa RP, Muuksi pv. (KLO1101566)
Lahemaa RP, Lahe skv. (KLO1100358)
Lahemaa RP, Älvi skv. (KLO1100373)
Lahemaa RP, Metsaveere skv. (KLO1101558)
Lahemaa RP, Käsmu skv. (KLO1101536)
Suurekõrve kadakad (2) (KLO4000621)
Kolgaküla mänd (2 mändi) (KLO4000376)
Samuli tammed (3); Sammuli tammed (KLO4000629)
Sääre tamm (KLO4000300)
Ilumäe hiiepärn; Hiie-niinepuu (KLO4000407)
Jaani-Tooma suurkivi (KLO4000457)
Joomakivi (KLO4000463)
Launiidu kivi; (Laoniidu kivi) (KLO4000924)
Turbuneeme kivid (KLO4000925)
Must kivi (KLO4000465)
" Vana-Jüri" rändrahn (KLO4000985)
Rahnude rühm Palmse pargis e. Kloostrikivid (13) (KLO4000987)
Tammispea rändrahn (KLO4000486)
Pildid: peida ,kuva
Nõmmeveski_juga_2
Nõmmeveski_juga
Mohni rannik Foto:27.06.1998 U.Timm
Suurekivi neem Juminda poolsaarel Foto: 7.06.2001 Uudo Timm
Mohni saar Foto:27.06.1998 U.Timm
Oandu mets Foto: 18.04.1999 U.Timm
Vasaristi juga Nõmmeveski lähedal Foto: K. Orviku Eesti Loodus 4/1935
Mohni tuletorn Foto:27.06.1998 U.Timm
Vana Jüri kivid Käsmu poolsaarel Suvi 1997 Riina Pomerants
Muuksi linnamägi Foto: 7.06.2001 Uudo Timm
Munakasillutis saare W-kaldal Foto: A. Laas, 1937 Eesti Loodus 4/1937
Vasaristi salajõe uhtallikate rühm Foto: K. Orviku Eesti Loodus 1/1936
Linavästrik Juminda poolsaarel Foto: 7.06.2001 Uudo Timm
Oandu mets Foto: 18.04.1999 U.Timm
Juminda Majakivi
Mohni saar, majakas
Loojang Kasispeal
Majakivi
Kasispea rannik
Viru raba, vaade tornist
Tülivere tamm
vana mets Juminda Majakivi lähistel
Viru raba, infotahvel
Mohni pärn
Mohni saar, vaade läänekaldal, majaka suunas
Mohni saar, kukemarjanõmm
Dokumendid: peida ,kuva
Seotud dokument Lahemaa rahvuspargi kaitse-eeskiri
Seotud dokumentVabariigi Valitsuse 19. veebruari 2015. a määruse nr 18 "Lahemaa rahvuspargi kaitse-eeskiri" SELETUSKIRI
Kaitsekorra alus Vabariigi Valitsuse 19. veebruari 2015. a määrus nr 18 "Lahemaa rahvuspargi kaitse-eeskiri"
Seotud dokument MAAMAKSUSEADUS (terviktekst)
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 17. augusti 2006. a määrus nr 188 Määruste kehtetuks tunnistamine
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2005. a määrus nr 321 Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seonduvalt Riikliku Looduskaitsekeskuse moodustamisega
Seotud dokument Keskkonnaministri 22. detsembri 2005. a määrus nr 81 Keskkonnaministri määruste muutmine ja kehtetuks tunnistamine seonduvalt Riikliku Looduskaitsekeskuse moodustamisega
Seotud dokument Keskkonnaministri 25. novembri 2005. a määrus nr 72 "Jahipiirkonnaga liitmata kaitstaval maa-alal ning kasutamiseks välja andmata jahipiirkonnas jahipidamise korraldamise alused, ulukite küttimise jahiloa hind ja aasta küttimismaht" (terviktekst)
Seotud dokument Keskkonnaministri 25. novembri 2005. a määrus nr 72 Jahipiirkonnaga liitmata kaitstaval maa-alal ning kasutamiseks välja andmata jahipiirkonnas jahipidamise korraldamise alused, ulukite küttimise jahiloa hind ja aasta küttimismaht
Seotud dokument Keskkonnaministri 25. novembri 2005. a määrus nr 72 "Jahipiirkonnaga liitmata kaitstaval maa-alal ning kasutamiseks välja andmata jahipiirkonnas jahipidamise korraldamise alused, ulukite küttimise jahiloa hind ja aasta küttimismaht" (terviktekst)
Seotud dokument Keskkonnaministri 19. mai 2004. a määrus nr 52 Kaitsealade ja kaitstavate looduse üksikobjektide valitsemise volituste andmine
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 28. jaanuari 2003. a korraldus nr 62-k Maamaksu korrigeerimine Lahemaa rahvuspargis
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 26. oktoobri 1999. a määrus nr 321 Riikliku keskkonnaseire püsialade määramine
Seotud dokument Keskkonnaministri 17. märtsi 1999. a määrus nr 24 Rahvusparkides ja looduskaitsealadel jahipidamise korraldamise korra kinnitamine
Seotud dokument Keskkonnaministri 17. märtsi 1999. a määrus nr 24 "Rahvusparkides ja looduskaitsealadel jahipidamise korraldamise korra kinnitamine"
Seotud dokument Keskkonnaministri 23. juuli 1998. a määrus nr 51 Lahemaa Rahvuspargi Administratsiooni põhimääruse kinnitamine (kehtetu)
Seotud dokument Lahemaa rahvuspargi, Ohepalu looduskaitseala ja Viitna maastikukaitseala kaitse-eeskirjade ja välispiiri kirjelduste kinnitamine (terviktekst)
Seotud dokument VV 03. juuni 1997. a määrus nr 109 Lahemaa rahvuspargi, Ohepalu looduskaitseala ja Viitna maastikukaitseala kaitse-eeskirjade ja välispiiri kirjelduste kinnitamine
Seotud dokument Lahemaa Rahvuspargi Nõukogu põhimääruse ja nõukogu koosseisu kinnitamise kohta
Seotud dokumentVabariigi Valitsuse 28.04.1992. a määrus nr 132 Lahemaa Rahvuspargi Nõukogu põhimääruse ja nõukogu koosseisu kinnitamise kohta (kehtetu)
Seotud dokumentSeadus Lahemaa Rahvuspargi kohta
Seotud dokumentENSV Harju rajooni RSN TK otsus nr 21. Abinõud looduskaitse objektide hooldamiseks ja kaitseks
Seotud dokumentENSV MN määrus nr.540 Lahemaa rahvuspargi põhimääruse kinnitamise kohta
Seotud dokumentENSV MN korraldus nr Lahemaa rahvuspargi fondi moodustamise kohta
Seotud dokumentENSV MN korraldus 20. märtsist 1973. a. nr. 135-k Lahemaa rahvuspargi fondi moodustamisest
Seotud dokumentENSV MN määrus 20. märtsist 1973. a. nr. 115 ENSV MN 1.juuni 1971.a määruse nr 300 punkti 1 osalise muutmise kohta
Seotud dokumentENSV MN määrus nr.26 Lahemaa rahvuspargi põhimääruse kinnitamise kohta
Seotud dokumentENSV MN määrus nr 300 Lahemaa rahvuspargi moodustamise kohta
Seotud dokumentENSV MN Looduskaitse Valitsuse juhataja käskkiri nr 36 Keelualade kaitse korraldamise eeskirjade kinnitamisest
Seotud dokumentENSV MN määrus nr 119 Riikliku maastikuliste, geoloogiliste, botaanilis-zooloogiliste, botaaniliste, ja ornitoloogiliste keelualade ja nende piiride kinnitamisest ENSV T 1959, 20, 107
Seotud dokumentVabariigi Valitsuse otsus 8. septembrist 1939 maa-alade ja veekogude looduskaitse alla võtmise kohta.
Kaitsekorralduskava: peida ,kuva
Kaitsekorralduskava Lahemaa rahvuspargi soode kaitsekorralduskava 2015-2017
Kaitsekorralduskava Lahemaa rahvuspargi soode kaitsekorralduskava 2015-2017
Kaitsekorralduskava Lahemaa rahvuspargi soode kaitsekorralduskava 2011-2013
Kaitsekorralduskava Lahemaa rahvuspargi soode kaitsekorralduskava 2011-2013
Kaitsekorralduskava Lahemaa rahvuspargi soode kaitsekorralduskava 2011-2013
Kaitsekorralduskava Lahemaa rahvuspargi kaitsekorralduskava 2016-2025
Kaitsekorralduskava Lahemaa rahvuspargi kaitsekorralduskava 2016-2025
Kaitsekorralduskava Pärandniitude tegevuskava
Kaitsekorralduskava Pärandniitude tegevuskava
KaitsekorralduskavaLahemaa rahvuspargi kaitsekorralduskava 2013-2015
Kaitsekorralduskava Kaitstavate soode tegevuskava