Ala andmete kuvamine

Kaitsealune ala või üksikobjekt: Haanja looduspark (KLO1000469)Väljad: peida ,kuva
NimiHaanja looduspark
On registriobjektJah
KKR koodKLO1000469
Ala staatuskaitsealune
Tüüpmaastikukaitseala, looduspark
Maismaa pindala (ha)16601,4
Siseveekogude pindala (ha)438,2
On maksusoodustusJah
Maastiku tüüppuhkemaastik
Maastikulised väärtusedmaastik
IseloomustusHaanja looduspark paikneb viie valla (Haanja, Rõuge, Võru, Lasva, Vastseliina) maadel. Suur-Munamägi koos Vaskna ja Tuuljärvega, Vällamägi koos Küla-, Pera- ja Vahejärvega ning Rõuge järvestik võeti kaitse alla 1957. aastal. Kaitse-eesmärgiks on Haanja kõrgustikule iseloomuliku looduse ja pärandkultuurmaastike kaitse. Tähelepanuväärsetest maastikuelementidest asuvad looduspargis veel Hinni kanjon ja allikas, Ööbikuorg, Rõuge ürgorg, Kaudimäe salumets, Uue-Saaluse park ja mõisa varemed, Kütiorg, Tõiva oja org koos laialehise metsaga, Meegumägi ja Viitina järv. Lisaks loodusväärtustele asub siin hulgaliselt ka kultuuriloolisi objekte.
Kaitse eesmärgi kirjeldusHaanja looduspargi kaitse-eesmärk on:
1) kaitsta, säilitada ja tutvustada Eesti kõrgeimat kuhjelist saarkõrgustikku, esinduslikke ürgorgusid, loodusja
pärandmaastikke ning looduse mitmekesisust, aidata kaasa kohaliku eluolu edendamisele ja säästva
puhkemajanduse arengule ning kaitsta kaitsealuste liikide elupaiku;
2) kaitsta nende liikide elupaiku, mida Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/147/EÜ loodusliku
linnustiku kaitse kohta (ELT L 20, 26.01.2010, lk 7‒25) nimetab I lisas. Need liigid on väike-konnakotkas
(Aquila pomarina), must-toonekurg (Ciconia nigra), valgeselg-kirjurähn (Dendrocopos leucotos), laanerähn
(Picoides tridactylus), laanepüü (Bonasa bonasia), roo-loorkull (Circus aeruginosus), rukkirääk (Crex crex),
musträhn (Dryocopus martius), väike-kärbsenäpp (Ficedula parva), värbkakk (Glaucidium passerinum),
sookurg (Grus grus), punaselg-õgija (Lanius collurio), nõmmelõoke (Lullula arborea), hallpea-rähn (Picus
canus), täpikhuik (Porzana porzana), rästas-roolind (Acrocephalus arundinaceus), jäälind (Alcedo atthis),
viupart (Anas penelope), sinikael-part (Anas platyrhynchos) ja händkakk (Strix uralensis);
3) kaitsta, säilitada ja taastada elupaigatüüpe, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade
ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (EÜT L 206, 22.07.1992, lk 7-50) nimetab I lisas,
ja nende liikide elupaiku, mida see direktiiv nimetab II lisas. Need I lisa elupaigatüübid on liiva-alade
vähetoitelised järved (3110)3, vähe- kuni kesktoitelised mõõdukalt kareda veega järved (3130), vähe- kuni
kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), looduslikult rohketoitelised järved (3150), huumustoitelised
järved ja järvikud (3160), jõed ja ojad (3260), kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210*), liigirikkad niidud
lubjavaesel mullal (6270*), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), lamminiidud (6450), aas-rebasesaba ja ürtpunanupuga
niidud (6510), rabad (7110*), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), allikad ja
allikasood (7160), nõrglubja-allikad (7220*), liigirikkad madalsood (7230), liivakivipaljandid (8220), vanad
loodusmetsad (9010*), vanad laialehised metsad (9020*), rohunditerikkad kuusikud (9050), okasmetsad oosidel
ja moreenikuhjatistel (9060), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080*) ning siirdesoo- ja rabametsad (91D0*).
Direktiivi 92/43/EMÜ II lisas nimetatud liigid, mille elupaiku kaitstakse, on harilik kobarpea (Ligularia
sibirica), harivesilik (Triturus cristatus), harilik hink (Cobitis taenia), harilik vingerjas (Misgurnus fossilis),
rohe-vesihobu (Ophiogomphus cecilia), saarmas (Lutra lutra), karvane maarjalepp (Agrimonia pilosa), kollane
kivirik (Saxifraga hirculus) ja paksukojaline jõekarp (Unio crassus);
4) kaitsta ja säilitada Viitina, Uue-Saaluse ja Rogosi mõisa parke ja kaitsealale jäävaid kaitstava looduse
üksikobjekte.
Andmed Keskkonnaportaalis:Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis
https://keskkonnaportaal.ee/...
Asukoht: peida ,kuva
Ala kohanimiVõru maakond, Rõuge vald, Aabra küla
Võru maakond, Rõuge vald, Ala-Suhka küla
Võru maakond, Rõuge vald, Ala-Tilga küla
Võru maakond, Rõuge vald, Augli küla
Võru maakond, Rõuge vald, Haanja küla
Võru maakond, Rõuge vald, Haavistu küla
Võru maakond, Rõuge vald, Haki küla
Võru maakond, Rõuge vald, Hallimäe küla
Võru maakond, Rõuge vald, Handimiku küla
Võru maakond, Rõuge vald, Hanija küla
Võru maakond, Rõuge vald, Hapsu küla
Võru maakond, Rõuge vald, Holdi küla
Võru maakond, Rõuge vald, Horoski küla
Võru maakond, Rõuge vald, Hotõmäe küla
Võru maakond, Rõuge vald, Hulaku küla
Võru maakond, Rõuge vald, Hämkoti küla
Võru maakond, Rõuge vald, Härämäe küla
Võru maakond, Rõuge vald, Ihatsi küla
Võru maakond, Rõuge vald, Jaanimäe küla
Võru maakond, Rõuge vald, Jaanipeebu küla
Võru maakond, Rõuge vald, Jugu küla
Võru maakond, Rõuge vald, Järvekülä küla
Võru maakond, Rõuge vald, Kaaratautsa küla
Võru maakond, Rõuge vald, Kahrila-Mustahamba küla
Võru maakond, Rõuge vald, Kahru küla
Võru maakond, Rõuge vald, Kaldemäe küla
Võru maakond, Rõuge vald, Kaloga küla
Võru maakond, Rõuge vald, Kergatsi küla
Võru maakond, Rõuge vald, Kiidi küla
Võru maakond, Rõuge vald, Kirbu küla
Võru maakond, Rõuge vald, Kokõjüri küla
Võru maakond, Rõuge vald, Kokõ küla
Võru maakond, Rõuge vald, Kokõmäe küla
Võru maakond, Rõuge vald, Kotka küla
Võru maakond, Rõuge vald, Kurgjärve küla
Võru maakond, Rõuge vald, Kuuda küla
Võru maakond, Rõuge vald, Kõomäe küla
Võru maakond, Rõuge vald, Kähri küla
Võru maakond, Rõuge vald, Kääraku küla
Võru maakond, Rõuge vald, Külma küla
Võru maakond, Rõuge vald, Lauri küla
Võru maakond, Rõuge vald, Leoski küla
Võru maakond, Rõuge vald, Lutika küla
Võru maakond, Rõuge vald, Mahtja küla
Võru maakond, Rõuge vald, Mallika küla
Võru maakond, Rõuge vald, Meelaku küla
Võru maakond, Rõuge vald, Miilimäe küla
Võru maakond, Rõuge vald, Muduri küla
Võru maakond, Rõuge vald, Muna küla
Võru maakond, Rõuge vald, Murdõmäe küla
Võru maakond, Rõuge vald, Mustahamba küla
Võru maakond, Rõuge vald, Mõõlu küla
Võru maakond, Rõuge vald, Mäe-Lüütsepä küla
Võru maakond, Rõuge vald, Mäe-Suhka küla
Võru maakond, Rõuge vald, Mäe-Tilga küla
Võru maakond, Rõuge vald, Möldri küla
Võru maakond, Rõuge vald, Nogu küla
Võru maakond, Rõuge vald, Nursi küla
Võru maakond, Rõuge vald, Ortumäe küla
Võru maakond, Rõuge vald, Paaburissa küla
Võru maakond, Rõuge vald, Palanumäe küla
Võru maakond, Rõuge vald, Palujüri küla
Võru maakond, Rõuge vald, Pausakunnu küla
Võru maakond, Rõuge vald, Peedo küla
Võru maakond, Rõuge vald, Piipsemäe küla
Võru maakond, Rõuge vald, Plaani küla
Võru maakond, Rõuge vald, Plaksi küla
Võru maakond, Rõuge vald, Pressi küla
Võru maakond, Rõuge vald, Pulli küla
Võru maakond, Rõuge vald, Purka küla
Võru maakond, Rõuge vald, Puspuri küla
Võru maakond, Rõuge vald, Raagi küla
Võru maakond, Rõuge vald, Rasva küla
Võru maakond, Rõuge vald, Raudsepä küla
Võru maakond, Rõuge vald, Rebäse küla
Võru maakond, Rõuge vald, Resto küla
Võru maakond, Rõuge vald, Ruusmäe küla
Võru maakond, Rõuge vald, Rõuge alevik
Võru maakond, Rõuge vald, Saagri küla
Võru maakond, Rõuge vald, Saika küla
Võru maakond, Rõuge vald, Saluora küla
Võru maakond, Rõuge vald, Sandisuu küla
Võru maakond, Rõuge vald, Sika küla
Võru maakond, Rõuge vald, Simmuli küla
Võru maakond, Rõuge vald, Simula küla
Võru maakond, Rõuge vald, Soekõrdsi küla
Võru maakond, Rõuge vald, Soodi küla
Võru maakond, Rõuge vald, Soomõoru küla
Võru maakond, Rõuge vald, Suurõ-Ruuga küla
Võru maakond, Rõuge vald, Tialasõ küla
Võru maakond, Rõuge vald, Tiidu küla
Võru maakond, Rõuge vald, Tindi küla
Võru maakond, Rõuge vald, Toodsi küla
Võru maakond, Rõuge vald, Trolla küla
Võru maakond, Rõuge vald, Tsiamäe küla
Võru maakond, Rõuge vald, Tsolli küla
Võru maakond, Rõuge vald, Tsutsu küla
Võru maakond, Rõuge vald, Tummelka küla
Võru maakond, Rõuge vald, Tuuka küla
Võru maakond, Rõuge vald, Tõnkova küla
Võru maakond, Rõuge vald, Udsali küla
Võru maakond, Rõuge vald, Uue-Saaluse küla
Võru maakond, Rõuge vald, Vaalimäe küla
Võru maakond, Rõuge vald, Vadsa küla
Võru maakond, Rõuge vald, Vakari küla
Võru maakond, Rõuge vald, Vastsekivi küla
Võru maakond, Rõuge vald, Viitina küla
Võru maakond, Rõuge vald, Villa küla
Võru maakond, Rõuge vald, Vodi küla
Võru maakond, Rõuge vald, Vorstimäe küla
Võru maakond, Rõuge vald, Vänni küla
Võru maakond, Võru vald, Andsumäe küla
Võru maakond, Võru vald, Hinsa küla
Võru maakond, Võru vald, Holsta küla
Võru maakond, Võru vald, Kolepi küla
Võru maakond, Võru vald, Koloreino küla
Võru maakond, Võru vald, Käpa küla
Võru maakond, Võru vald, Kündja küla
Võru maakond, Võru vald, Luhte küla
Võru maakond, Võru vald, Mõisamäe küla
Võru maakond, Võru vald, Mõksi küla
Võru maakond, Võru vald, Noodasküla
Võru maakond, Võru vald, Paloveere küla
Võru maakond, Võru vald, Pari küla
Võru maakond, Võru vald, Saaremaa küla
Võru maakond, Võru vald, Sooküla
Võru maakond, Võru vald, Tohkri küla
Võru maakond, Võru vald, Tootsi küla
Võru maakond, Võru vald, Tüütsmäe küla
Võru maakond, Võru vald, Vaarkali küla
Võru maakond, Võru vald, Voki küla
Pildid: peida ,kuva
Lumemurd Haanja kaitsealal Võru Metsamajandi järelvalvepiirkonna looduskaitseobjektid. I köide. Eesti Metsakorrladuskeskus. 1983
Kütiorg: Lambahanna tsori Võru Metsamajandi järelvalvepiirkonna looduskaitseobjektid. I köide. Eesti Metsakorrladuskeskus. 1983
Viitina järv Foto: 19.07.1997 Uudo Timm
Seosed: peida ,kuva
Ala või üksikobjekt asub rahvusvahelise tähtsusega aladelHaanja linnuala EE0080613
Timmase loodusala EE0080635
Haanja EE085
Haanja loodusala EE0080613
Kaitsealuse ala või üksikobjekti veekogudEdejärv (Koloreino Edejärv) VEE2143210
Alasjärv VEE2144900
Nimi teadmata VEE4727600
Vastsekivi sulg VEE2153620
Palanujärv VEE2140600
Alaveski järv (Küti Alaveski järv) VEE2142710
Kahrila järv VEE2139100
Jaanusjärv VEE2143200
Tindioru lätted VEE4707200
Nimi teadmata VEE2153630
Veesi järv VEE2152400
Perätjärv VEE2141820
Soomõoru oja VEE1156300
Mäesulg (Trolla Mäesulg) VEE2014410
Utika lump VEE2142740
Piusa jõgi VEE1000200
Luhte järv VEE2087430
Mäeveski järv (Küti Mäeveski järv) VEE2142720
Aabra järv VEE2142500
Kolga järv VEE2141110
Palujüri järv VEE2150800
Peräjärv (Plaani Peräjärv) VEE2142300
Leoski oja VEE1000206
Kulbioja VEE1155900
Hinnioru läte VEE4706800
Jordani oja VEE1000301
Kuuda järv VEE2139520
Põdramõtsa järv VEE2143510
Tuuljärv VEE2141300
Ratasjärv (Rõuge Ratasjärv) VEE2140100
Nimi teadmata VEE4728200
Taltjärv VEE2141000
Nimi teadmata VEE4728500
Nimi teadmata VEE2144920
Kavadi järv VEE2143700
Käpämäe järv VEE2144230
Haki lump VEE2151020
Korgõsilla oja VEE1155801
Kogrõjärv (Saaluse Kogrõjärv) VEE2143500
Väikjärv VEE2140900
Hainjärv VEE2152800
Liivajärv (Koloreino Liivajärv) VEE2143220
Vakari järv VEE2144010
Vaskna järv VEE2144300
Kõvvõrjärv (Tsiamäe Kõvvõrjärv) VEE2140700
Soodi järv / Vodi järv VEE2139300
Iskna jõgi VEE1005100
Sandisuu oja VEE1004102
Vahimäe läte VEE4727200
Mäe-Tilga järv VEE2139800
Nimi teadmata VEE4706300
Vorstioja VEE1157604
Holsta oja VEE1005200
Horoski järv VEE2144200
Tuhkrijärv VEE2141200
Jugu järv VEE2141800
Nursi veskijärv VEE2069750
Tindi oja VEE1004101
Karijärv (Viitina Karijärv) VEE2142200
Voki oja VEE1005201
Üvvärjärv VEE2139500
Tõugjärv VEE2140000
Mallika oja VEE1000303
Varõssõ järv VEE2144270
Hanijärv VEE2143300
Järvekülä järv (Viitina Järvekülä järv) VEE2142100
Nimi teadmata VEE4707400
Alasulg (Trolla Alasulg) VEE2144320
Nimi teadmata VEE4706900
Paadikõrdsi järv VEE2142210
Väikene Kõrbjärv VEE2143400
Kogrõjärv (Mäe-Tilga Kogrõjärv) VEE2139610
Nimi teadmata VEE4707101
Lapistu oja VEE1000302
Andri järv VEE2144740
Huudva oja VEE1156200
Prandsumõtsa lump VEE2143320
Nimi teadmata VEE4706500
Valgjärv (Rõuge Valgjärv) VEE2140500
(Varõsjärved) VEE2140710
Kaussjärv VEE2140200
Kivila oja VEE1156000
Kunnumäe läte VEE4727900
Kunnjärv VEE2141810
Kõrdsijärv (Saaluse Kõrdsijärv) VEE2139600
Hanija järv VEE2150700
Nimi teadmata VEE4727400
Alajärv (Saaluse Alajärv) VEE2143600
Kalda järv VEE2144210
Kunnaland (Plaani Kunnaland) VEE2142600
Vastsekivi oja VEE1157603
Ura oja VEE1004300
Pukastu läte VEE4727700
Alaniidü kraav VEE1157605
Rõuge jõgi VEE1004100
Vihtla järv VEE2141100
Tõiva oja VEE1000300
Sarikuniidü järv VEE2153610
Kirbu järv VEE2144910
Jürijärv VEE2144220
Mudajärv (Plaani Mudajärv) VEE2142000
Tindioru lätted VEE4707100
Murojärv VEE2144000
Nimi teadmata VEE4727500
Nimi teadmata VEE4706801
Tammsaarõ järv VEE2139510
Kakõnujärv VEE2152810
Purka järv VEE2144310
Orava järv (Saaluse Orava järv) VEE2143550
Peräjärv (Vällämäe Peräjärv) VEE2139900
Kolodsi järv VEE2143540
Küläjärv (Vällämäe Küläjärv) VEE2139700
Suur Kõrbjärv VEE2143410
Poksi järv VEE2144250
Suhka oja VEE1000220
Ilmamäe läte VEE4704700
Viitina järv VEE2141500
Salujärv VEE2142400
Nimi teadmata VEE4727300
(Varõsjärved) VEE2140720
Nimi teadmata VEE4707000
Kõrgesilla kraav VEE1004614
Käpämäe land VEE2144240
Liinjärv VEE2140400
Jürihani oja VEE1004108
Põldalotsõ järv VEE2144100
Tsirkjärv VEE2150600
Kaivandu järv VEE2141510
Suurjärv (Rõuge Suurjärv) VEE2140300
Kurgjärv VEE2140800
Nimi teadmata VEE2144290
Nimi teadmata VEE4706400
Tindioru lätted VEE4707300
Koreli oja VEE1004600
Kalmatõ läte VEE4727800
Küläjärv (Plaani Küläjärv) VEE2145300
Puustusjärv VEE2139400
Tindioru lätted VEE4707500
Häälijärv VEE2143900
Liigid, mis on kaitse eesmärgiksCrex crex (rukkirääk)
Triturus cristatus (harivesilik)
Agrimonia pilosa (karvane maarjalepp)
Lutra lutra (saarmas)
Glaucidium passerinum (värbkakk)
Cobitis taenia (hink)
Clanga pomarina (väike-konnakotkas)
Ciconia nigra (must-toonekurg)
Circus aeruginosus (roo-loorkull)
Tetrastes bonasia (laanepüü)
Alcedo atthis (jäälind)
Anas platyrhynchos (sinikael-part)
Strix uralensis (händkakk)
Misgurnus fossilis (vingerjas)
Unio crassus (paksukojaline jõekarp)
Ligularia sibirica (harilik kobarpea)
Lullula arborea (nõmmelõoke)
Dryocopus martius (musträhn)
Saxifraga hirculus (kollane kivirik)
Grus grus (sookurg)
Picoides tridactylus (laanerähn)
Ficedula parva (väike-kärbsenäpp)
Porzana porzana (täpikhuik)
Picus canus (hallpea-rähn)
Lanius collurio (punaselg-õgija)
Dendrocopos leucotos (valgeselg-kirjurähn)
Mareca penelope (viupart)
Acrocephalus arundinaceus (rästas-roolind)
Ophiogomphus cecilia (rohe-vesihobu)
Alal asuvad kaitsealused alad või üksikobjektidHaanja LP, Hinni kanjoni skv. (KLO1100024)
Haanja LP, Haanja pv. (KLO1100276)
Sinisilla tamm (KLO4001148)
Haanja LP, Vaskna järve skv. (KLO1100002)
Mustahamba tamm (KLO4000426)
J.Kunderi kivi (KLO4001010)
Haanja LP, Tsirgumäe skv. (KLO1100004)
Haanja LP, Hinni skv. (KLO1101513)
Haanja LP, Jürihani skv. (KLO1101521)
Haanja LP, Tallikõsõ skv. (KLO1101515)
Haanja LP, Suure Munamäe skv. (KLO1100034)
Haanja LP, Rõuge ürgoru skv. (KLO1100057)
Haanja LP, Lakõsuu skv. (KLO1101520)
Haanja LP, Munamäe skv (KLO1101514)
Haanja LP, Sitikaoru skv. (KLO1101516)
Haanja LP, Vaskna skv. (KLO1101517)
Haanja LP, Jaanivariku skv. (KLO1101518)
Haanja LP, Ööbikuoru skv. (KLO1101519)
Haanja LP, Hoiuküla pv. (KLO1101526)
Haanja LP, Jaanimäe skv. (KLO1100009)
Haanja LP, Lakesoo skv. (KLO1100033)
Haanja LP, Hainjärve skv. (KLO1100275)
Haanja LP, Kütioru skv. (KLO1100012)
Haanja LP, Vällamäe skv. (KLO1100055)
Haanja LP, Tuhkrijärve skv. (KLO1100025)
Haanja LP, Pargi pv. (KLO1101524)
Haanja LP, Pärandmaastiku pv. (KLO1101525)
Haanja LP, Tavaala pv. (KLO1101522)
Haanja LP, Keskusala pv. (KLO1101523)
Korgõmäe pettäi (KLO4001310)
Hendriku tamm (KLO4001308)
Korgõmäe Ivannikivi (KLO4000079)
Puudesalu "Tammetsõõr" (KLO4001312)
Tohkre tammed (KLO4001315)
Rõuge tammed (KLO4001121)
Ruusmäe tamm (KLO4000868)
Klaasi tamm (KLO4000338)
Dokumendid: peida ,kuva
Kaitsekorra alus Vabariigi Valitsuse 22. jaanuari 2015. a määrus nr 10 "Haanja looduspargi kaitse-eeskiri"
Seotud dokumentVabariigi Valitsuse 22. jaanuari 2015. a määruse nr 10 "Haanja looduspargi kaitse-eeskiri" SELETUSKIRI
Seotud dokument MAAMAKSUSEADUS (terviktekst)
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 15. märtsi 2007. a määrus nr 77 Vabariigi Valitsuse 25. septembri 1998. a määruse nr 212 «Maamaksu korrigeerimine Paganamaa ja Piusa jõe ürgoru maastikukaitsealal ning Haanja looduspargis» muutmine
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 6. jaanuari 2006. a määrus nr 6 Vabariigi Valitsuse 25. septembri 1998. a määruse nr 212 «Maamaksu korrigeerimine Paganamaa, Kisejärve ja Piusa jõe ürgoru maastikukaitsealadel ning Haanja looduspargis» muutmine
Seotud dokument Keskkonnaministri 19. mai 2004. a määrus nr 52 Kaitsealade ja kaitstavate looduse üksikobjektide valitsemise volituste andmine
Seotud dokument Keskkonnaministri 15. augusti 2000. a määrus nr 47 Haanja Looduspargi Administratsiooni põhimäärus (kehtetu)
Seotud dokument VV 11. augusti 1999. a määrus nr 243 Vabariigi Valitsuse 28. augusti 1995. a määruse nr 300 "Haanja looduspargi kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine" muutmine
Seotud dokument Haanja looduspargi kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine (terviktekst)
Seotud dokument VV 25. septembri 1998. a määrus nr 212 Maamaksu korrigeerimine Paganamaa, Kisejärve ja Piusa jõe ürgoru maastikukaitsealadel ning Haanja looduspargis
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse määrus 28. augustist 1995. Nr. 300 Haanja looduspargi kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine
Seotud dokumentEV Keskkonnaministeeriumi määrus nr 12 Haanja Looduspargi formeerimine juriidiliseks isikuks
Seotud dokumentENSV MN. määrus nr. 497 Looduskaitsealade edasise väljaarendamise kohta
Seotud dokumentENSV MN Looduskaitse Valitsuse juhataja käskkiri nr 36 Keelualade kaitse korraldamise eeskirjade kinnitamisest
Seotud dokumentENSV MN määrus nr 119 Riikliku maastikuliste, geoloogiliste, botaanilis-zooloogiliste, botaaniliste, ja ornitoloogiliste keelualade ja nende piiride kinnitamisest ENSV T 1959, 20, 107
Seotud dokumentVõru rajooni TSN TK otsus nr 102 3.aprillist 1958 Looduskaitse organiseerimisest Võru rajoonis
Seotud dokumentENSV MN määrus 11. juulist 1957. a. nr. 242 Abinõudest looduskaitse organiseerimiseks Eesti NSV-s
Kaitsekorralduskava: peida ,kuva
Kaitsekorralduskava Pärandniitude tegevuskava
Kaitsekorralduskava Pärandniitude tegevuskava
Kaitsekorralduskava Kaitstavate soode tegevuskava
Kaitsekorralduskava Haanja looduspargi kaitsekorralduskava 2013-2022
Kaitsekorralduskava Haanja looduspargi kaitsekorralduskava 2013-2022
Kaitsekorralduskava Haanja looduspargi kaitsekorralduskava 2013-2022
Kaitsekorralduskava Haanja looduspargi kaitsekorralduskava 2013-2022
KaitsekorralduskavaHaanja LP KKK 2005-2010