Ala andmete kuvamine

Kaitsealune ala või üksikobjekt: Kabli looduskaitseala (KLO1000333)Väljad: peida ,kuva
Ala staatuskaitsealune
Kaitsekorra alus2007.02.16 Vabariigi Valitsuse 16. veebruari 2007. a määrus nr 46
Kabli looduskaitseala kaitse-eeskiri
KKR koodKLO1000333
NimiKabli looduskaitseala
On maksusoodustusJah
On registriobjektJah
Maismaa pindala (ha)25,7
Siseveekogude pindala (ha)0,1
Kaitse eesmärgi kirjeldusKabli looduskaitseala kaitse-eesmärk on:
1) märgala, looduslike ja poollooduslike koosluste soodsa seisundi ja mitmekesisuse kaitse ning taastamine;
2) kaitse tagamine elupaigatüüpidele, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta nimetab I lisas. Need elupaigatüübid on: liivased ja mudased pagurannad (1140), rannaniidud (1630*), valged luited (liikuvad rannikuluited) (2120), hallid luited (kinnistunud rannikuluited) (2130*), metsastunud luited (2180), luidetevahelised niisked nõod (2190), jõed ja ojad (3260), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (6270*), vanad loodusmetsad (9010*), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080*);
3) kaitse tagamine liikidele, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ nimetab II lisas, ja nende elupaikadele ning direktiivi IV lisas nimetatud I kategooria kaitsealuse liigi elupaikadele. Üks direktiivi 92/43/EMÜ II lisas nimetatud liik on ühtlasi II kategooria kaitsealune liik. Direktiivi 92/43/EMÜ II lisas nimetatud liigid, mis on ühtlasi III kategooria kaitsealused liigid, on: saarmas (Lutra lutra), emaputk (Angelica palustris) ja nõmmnelk (Dianthus arenarius ssp. arenarius). II lisas nimetatud liigid on: jõesilm (Lampetra fluviatilis) ja lõhe (Salmo salar);
4) kaitse tagamine liigile, mida nõukogu direktiiv 79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta nimetab I lisas ja mis on ühtlasi II kaitsekategooria liik, ning I lisas nimetatud liikidele ja nende elupaikadele. Need I lisas nimetatud liigid on: sõtkas (Bucephala clangula), aul (Clangula hyemalis) ja jääkoskel (Mergus merganser).
Tüüplooduskaitseala
Andmed Keskkonnaportaalis:Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis
https://keskkonnaportaal.ee/...
Asukoht: peida ,kuva
Ala kohanimiPärnu maakond, Häädemeeste vald, Kabli küla
Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Penu küla
Seosed: peida ,kuva
Ala või üksikobjekt asub rahvusvahelise tähtsusega aladelKabli linnuala EE0040305
Kabli EE058
Kabli EE0040304
Kabli loodusala EE0040305
Kaitsealuse ala või üksikobjekti veekogudTreimani rand VEE3450000
Kabli - Jaagupi rand VEE3449000
Priivitsa jõgi VEE1151800
Saadu kraav VEE1800020
Kabli jõgi VEE1152000
Asub saarel (saartel)nimetu
Liigid, mis on kaitse eesmärgiksLutra lutra (saarmas)
Angelica palustris (emaputk)
Dianthus arenarius (nõmmnelk)
Lampetra fluviatilis (jõesilm)
Salmo salar (lõhe)
Bucephala clangula (sõtkas)
Clangula hyemalis (aul)
Mergus merganser (jääkoskel)
Cygnus columbianus bewickii (väikeluik)
Myotis dasycneme (tiigilendlane)
Bufo calamita (kõre)
Alal asuvad kaitsealused alad või üksikobjektidKabli LKA, Linnujaama skv. (KLO1101173)
Kabli LKA, Looduskeskuse pv. (KLO1101172)
Kabli LKA, Rannikumere pv. (KLO1101171)
Pildid: peida ,kuva
Kabli lka ametlik kaart
Linnujaama uus hoone ja linnumõrd
Tastatud rannaniit, vaade linnutornist
Dokumendid: peida ,kuva
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 19. jaanuari 2009. a määrus nr 13 «Looduskaitseseaduse» alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses Keskkonnaministeeriumi keskkonnateenistuste, Riikliku ...
Seotud dokument MAAMAKSUSEADUS (terviktekst)
Seotud dokumentVabariigi Valitsuse 16. veebruari 2007. a määruse nr 46 "Kabli looduskaitseala kaitse-eeskiri" SELETUSKIRI
Kaitsekorra alus Vabariigi Valitsuse 16. veebruari 2007. a määrus nr 46 Kabli looduskaitseala kaitse-eeskiri
Seotud dokument Keskkonnaministri 19. mai 2004. a määrus nr 52 Kaitsealade ja kaitstavate looduse üksikobjektide valitsemise volituste andmine
Seotud dokument Keskkonnaministri 1. detsembri 2000. a määrus nr 73 Kaitsealade ja kaitstavate looduse üksikobjektide valitsemise volituste andmine (kehtetu)
Seotud dokumentPärnu Maakonnavalitsuse määrus nr. 319 Kohaliku tähtsusega looduskaitse objektide kohta
Kaitsekorralduskava: peida ,kuva
Kaitsekorralduskava Pärandniitude tegevuskava
Kaitsekorralduskava Pärandniitude tegevuskava
Kaitsekorralduskava Kabli looduskaitseala kaitsekorralduskava 2012-2021
Kaitsekorralduskava Kabli looduskaitseala kaitsekorralduskava 2012-2021