Ala andmete kuvamine

Kaitsealune ala või üksikobjekt: Meenikunno looduskaitseala (KLO1000641)Väljad: peida ,kuva
Maastikulised väärtusedsookooslus
Maastiku tüüpsoomaastik
Ala staatuskaitsealune
Kaitsekorra alus2015.11.26 Vabariigi Valitsuse 26. novembri 2015. a määrus nr 116 "Meenikunno looduskaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri"
KKR koodKLO1000641
NimiMeenikunno looduskaitseala
On maksusoodustusJah
On registriobjektJah
Maismaa pindala (ha)2988,7
Siseveekogude pindala (ha)38,9
Kaitse eesmärgi kirjeldusKaitseala kaitse-eesmärk on kaitsta:
1) metsa- ja sooökosüsteeme, elustiku mitmekesisust ning kaitsealuseid ja ohustatud liike ja nende elupaiku;
2) elupaigatüüpe, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (EÜT L 206, 22.07.1992, lk 7-50) nimetab I lisas: liiva-alade vähetoitelised järved (3110)3, huumustoitelised järved ja järvikud (3160), rabad (7110*), vanad loodusmetsad (9010*), rohunditerikkad kuusikud (9050), siirdesoo- ja rabametsad (91D0*) ja nokkheinakooslused (7150);
3) kaitsealuseid taimeliike järv-lahnarohtu (Isoetes lacustris), vesilobeeliat (Lobelia dortmanna), austria roidputke (Pleurospermum austriacum), karukolda (Lycopodium clavatum), roomavat öövilget (Goodyera repens), mets-vareskolda (Diphasium complanatum) ja nõmm-vareskolda (Diphasium tristachyum);
4) liike, mida Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/147/EÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta (ELT L 20, 26.01.2010, lk 7-25) nimetab I lisas, ning I ja II kaitsekategooria liike ning musträhni (Dryocopus martius), sarvikpütti (Podiceps auritus), sookurge (Grus grus), suurkoovitajat (Numenius arquata), rüüta (Pluvialis apricaria), händkakku (Strix uralensis), tetre (Tetrao tetrix), laanerähni (Picoides tridactylus) ja valgeselg-kirjurähni (Dendrocopos leucotos), ning säilitada ja taastada nende elupaiku.
IseloomustusMeenikunno looduskaitseala asub Põlvamaal Veriora, Lasva ja Orava vallas Kagu-Eesti lavamaa lõunaosas. Kaitseala on loodud 1981. aastal Meenikunno soo, Nohipalu Must- ja Valgjärve, Nohipalu mõhnastiku ja kaitsealuste liikide elupaikade kaitseks. Raba edelaosa on tekkinud pärast jääaega kujunenud veekogu kinnikasvamisel, ülejäänud osas on soo arenenud liivale ladestunud turbal. Nohipalu Mustjärve näol on tegemist ühe pruuniveelisema ja Nohipalu Valgjärve näol ühe selgeveelisema Eesti järvega. 3028 hektarilise pindalaga kaitseala on arvatud rahvusvahelise tähtsusega linnualade nimistusse.

Kaitsealused loomaliigid: Tetrao urogallus, Podiceps auritus, Falco columbarius, Grus grus, Cygnus cygnus.

Kaitsealused taimeliigid: austria roidputk (Pleurosperum austrianum), Lobelia dortmanua, Isoetes lacustris, Sparganium angustifolium. (Keskkonnaekspertiis, 1997)
rohekas käokeel, pruunikas pesajuur, roomav öövilge
hallõgija, väikekoovitaja, suurkoovitaja, kalakotkas, teder
põder, pruunkaru, ilves, hunt

Turism: Järve ääres puhkeplats koos ujumiskohaga. Raba loodusega tutvumiseks on laudtee.
Tüüplooduskaitseala
Andmed Keskkonnaportaalis:Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis
https://keskkonnaportaal.ee/...
Asukoht: peida ,kuva
Ala kohanimiPõlva maakond, Räpina vald, Leevi küla
Põlva maakond, Räpina vald, Lihtensteini küla
Põlva maakond, Räpina vald, Nohipalo küla
Põlva maakond, Räpina vald, Verioramõisa küla
Põlva maakond, Räpina vald, Vinso küla
Võru maakond, Võru vald, Kamnitsa küla
Võru maakond, Võru vald, Madala küla
Võru maakond, Võru vald, Rebasmäe küla
Seosed: peida ,kuva
Ala või üksikobjekt asub rahvusvahelise tähtsusega aladelMeenikunno raba EE042
Meenikunno loodusala EE0080204
Meenikunno linnuala EE0080204
Kaitsealuse ala või üksikobjekti veekogudSuur Suujärv (Meenikunnu Suur Suujärv) VEE2129720
Mustjärv (Nohipalo Mustjärv) VEE2129800
Valgõjärv (Nohipalo Valgõjärv) VEE2129700
Verioja VEE1007206
Madala oja VEE1006900
Keskmäne Suujärv (Meenikunnu Keskmäne Suujärv) VEE2129710
Kamarusjärv VEE2129730
Rebasmäe oja VEE1006800
Hansakraav VEE1005901
Liigid, mis on kaitse eesmärgiksDryocopus martius (musträhn)
Isoetes lacustris (järv-lahnarohi)
Lobelia dortmanna (vesilobeelia)
Pleurospermum austriacum (austria roidputk)
Lycopodium clavatum (karukold)
Goodyera repens (roomav öövilge)
Diphasiastrum tristachyum (nõmm-vareskold)
Podiceps auritus (sarvikpütt)
Grus grus (sookurg)
Numenius arquata (suurkoovitaja)
Pluvialis apricaria (rüüt)
Strix uralensis (händkakk)
Lyrurus tetrix (teder)
Picoides tridactylus (laanerähn)
Dendrocopos leucotos (valgeselg-kirjurähn)
Diphasiastrum complanatum (mets-vareskold)
Pandion haliaetus (kalakotkas)
Tetrao urogallus (metsis)
Alal asuvad kaitsealused alad või üksikobjektidMeenikunno LKA, Saapasaarte skv. (KLO1101591)
Meenikunno LKA, Oodsipalo skv. (KLO1101593)
Meenikunno LKA, Vinso skv. (KLO1101592)
Meenikunno LKA, Liipsaarõ pv. (KLO1101590)
Meenikunno LKA, Mustjärve pv. (KLO1101594)
Meenikunno LKA, Nohipalo skv. (KLO1101589)
Meenikunno LKA, Meenikunno skv. (KLO1101588)
Pildid: peida ,kuva
Vaade Meenikunnole Räpina Näidismetsamajandi järelvalvepiirkonna looduskaitseobjektid. Eesti Metsakorrladuskeskus. 1983
Meenikunno raba männid Foto:24.10.1998 U.Timm
Nohipalu Valgjärv Räpina Näidismetsamajandi järelvalvepiirkonna looduskaitseobjektid. Eesti Metsakorrladuskeskus. 1983
Meenikunno raba laugas Foto:24.10.1998 U.Timm
rabasaar Meenikunno rabas
Meenikunno raba serv
Dokumendid: peida ,kuva
Seotud dokumentVabariigi Valitsuse 26.11.2015 a määruse nr 120 "Meenikunno looduskaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri" seletuskiri
Kaitsekorra alus Vabariigi Valitsuse 26. novembri 2015. a määrus nr 116 "Meenikunno looduskaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri"
Kaitsekorralduskava: peida ,kuva
Kaitsekorralduskava Meenikunno looduskaitseala (Meenikunno loodus- ja linnuala) kaitsekorralduskava 2016-2025
Kaitsekorralduskava Kaitstavate soode tegevuskava