Ala andmete kuvamine

Kaitsealune ala või üksikobjekt: Kõnnumaa maastikukaitseala (KLO1000505)Väljad: peida ,kuva
Maastikulised väärtusedmaastik
Ala staatuskaitsealune
KKR koodKLO1000505
NimiKõnnumaa maastikukaitseala
On maksusoodustusJah
On registriobjektJah
Maismaa pindala (ha)5950,5
Siseveekogude pindala (ha)104
Kaitse eesmärgi kirjeldusKõnnumaa maastikukaitseala eesmärk on kaitsta:
1) rabasid ning nendega piirnevaid looduslikke ja poollooduslikke kooslusi, pinnavorme ja maastikuilmet, elustiku mitmekesisust ja kaitsealuseid liike ning ajaloolis-kultuurilise väärtusega objekti;
2) elupaigatüüpe, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (EÜT L 206, 22.07.1992, lk 7–50) nimetab I lisas. Need on huumustoitelised järved ja järvikud (3160) , kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (6270*), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), rabad (7110*), rikutud, kuid taastumisvõimelised rabad (7120), nokkheinakooslused (7150), siirde- ja õõtsiksood (7140), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010*), vanad laialehised metsad (9020*), rohunditerikkad kuusikud (9050), okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (9060), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080*) ning siirdesoo- ja rabametsad (91D0*);
3) liike, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ nimetab II lisas, ja nende elupaiku. Need liigid on suur-kuldtiib (Lycaena dispar), kaunis kuldking (Cypripedium calceolus) ja läikiv kurdsirbik (Drepanocladus vernicosus);
4) liike, keda Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/147/EÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta (ELT L 20, 26.01.2010, lk 7–25) nimetab I lisas, ning I lisas nimetamata rändlinnuliike ja nende elupaiku. Need liigid on kaljukotkas (Aquila chrysaetos), laululuik (Cygnus cygnus), metsis (Tetrao urogallus), mudatilder (Tringa glareola), rüüt (Pluvialis apricaria), teder (Tetrao tetrix) ja kiivitaja (Vanellus vanellus);
5) kaitsealuseid linnu-, putuka- ja imetajaliike ning nende elupaiku. Need liigid on musträhn (Dryocopus martius), laanepüü (Bonasa bonasia), nõmmelõoke (Lullula arborea), valgeselg‑kirjurähn (Dendrocopos leucotos), väänkael (Jynx torquilla), palukuklane (Formica polyctena), põhja-nahkhiir (Eptesicus nilssonii) ja tõmmulendlane (Myotis brandtii);
6) kaitsealuseid taimeliike ja nende kasvukohti. Need liigid on ainulehine soovalk (Malaxis monophyllos), kuninga-kuuskjalg (Pedicularis sceptrum-carolinum), põdrajuure‑soomukas (Orobanche bartlingii), sookäpp (Hammarbya paludosa) ja turvastarn (Carex heleonastes).
IseloomustusKõnnumaa maastikukaitseala asub Raplamaal Kehtna, Käru ja Kaiu vallas. Praeguse Kõnnumaa maastikukaitseala koosseisu kuuluvatest loodusobjektidest võeti esimesena 1961. aastal kaitse alla Keava mäed. Järgnesid 1964. aastal Paluküla Hiiemägi ja 1981. aastal Keava, Loosalu ja Palasi raba. Oma praegustes piirides on Kõnnumaa MKA 2000. aastast. Kaitseala eesmärk on Keava, Loosalu ja Palasi rabade, Keava-Esku ja Paluküla-Sillaotsa mandrijää servamoodustiste ning kaitsealuste liikide elupaikade kaitse. Kaitsealale jääv Paluküla Hiiemägi on Lääne-Eesti kõrgeim koht (106,4 m ümp). Kaitsealale jäävad ka muistse Keava linnuse linnamägi ja Linnaaluste muinasasula alad, mis on muinsuskaitse all. Kaitseala pindala on 5743,6 ha.

Kaitsealune linnuliik: Aquila chrysaetos. (Keskkonnaekspertiis, 1999)
Tüüpmaastikukaitseala, looduspark
Andmed Keskkonnaportaalis:Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis
https://keskkonnaportaal.ee/...
Asukoht: peida ,kuva
Ala kohanimiJärva maakond, Türi vald, Kädva küla
Rapla maakond, Kehtna vald, Lalli küla
Rapla maakond, Kehtna vald, Lau küla
Rapla maakond, Kehtna vald, Linnaaluste küla
Rapla maakond, Kehtna vald, Ohekatku küla
Rapla maakond, Kehtna vald, Palasi küla
Rapla maakond, Kehtna vald, Paluküla küla
Rapla maakond, Rapla vald, Põlliku küla
Rapla maakond, Rapla vald, Vana-Kaiu küla
Seosed: peida ,kuva
Ala või üksikobjekt asub rahvusvahelise tähtsusega aladelKõnnumaa-Väätsa linnuala EE0020341
Kõnnumaa-Väätsa EE071
Kõnnumaa loodusala EE0020325
Kaitsealuse ala või üksikobjekti veekogudLoosalu järv VEE2048700
Väike-Loosalu järv VEE2048710
(Keava raba laugas) VEE2046610
Suurlaugas (Lalli Suurlaugas) VEE2052000
(Lalli raba laugas) VEE2052010
Kõrtsilaugas VEE2051900
Vanamatsi laugas VEE2051800
Vigala jõgi VEE1110400
Rõue jõgi VEE1110600
Kädva oja VEE1129600
Kässu oja VEE1096200
Keila jõgi VEE1096100
Keastu kraav VEE1096500
Nipernaadi kraav VEE1096400
Raja kraav VEE1110415
Keava peakraav VEE1110500
(Kõrgemäe raba laugas) VEE2048720
Tammiku kraav VEE1110403
Kunilepa kraav VEE1110410
Liigid, mis on kaitse eesmärgiksLycaena dispar (suur-kuldtiib)
Cypripedium calceolus (kaunis kuldking)
Hamatocaulis vernicosus (läikiv kurdsirbik)
Aquila chrysaetos (kaljukotkas)
Cygnus cygnus (laululuik)
Tetrao urogallus (metsis)
Tringa glareola (mudatilder)
Pluvialis apricaria (rüüt)
Lyrurus tetrix (teder)
Vanellus vanellus (kiivitaja)
Dryocopus martius (musträhn)
Tetrastes bonasia (laanepüü)
Lullula arborea (nõmmelõoke)
Dendrocopos leucotos (valgeselg-kirjurähn)
Jynx torquilla (väänkael)
Formica polyctena (palukuklane)
Eptesicus nilssonii (põhja-nahkhiir)
Myotis brandtii (tõmmulendlane)
Malaxis monophyllos (ainulehine soovalk)
Pedicularis sceptrum-carolinum (kuninga-kuuskjalg)
Orobanche bartlingii (põdrajuure-soomukas)
Hammarbya paludosa (sookäpp)
Carex heleonastes (turvastarn)
Alal asuvad kaitsealused alad või üksikobjektidKõnnumaa MKA, Keava mägede pv. (KLO1101852)
Kõnnumaa MKA, Loosalu skv. (KLO1100223)
Kõnnumaa MKA, Kõrgemäe skv. (KLO1101851)
Kõnnumaa MKA, Ohekatku pv. (KLO1101853)
Kõnnumaa MKA, Paluküla pv. (KLO1101854)
Kõnnumaa MKA, Hiiemäe skv. (KLO1101850)
Kõnnumaa MKA, Palasi skv. (KLO1100236)
Kõnnumaa MKA, Kõnnumaa pv. (KLO1100221)
Kõnnumaa MKA, Suursaare skv. (KLO1100220)
Kõnnumaa MKA, Keava skv. (KLO1100222)
Pildid: peida ,kuva
Kõnnumaa maastikukaitseala, autor: Lauri Klein, 7.08.2012
Kõnnumaa maastikukaitseala, autor: Lauri Klein, 7.08.2012
Kõnnumaa maastikukaitseala, autor: Lauri Klein, 7.08.2012
Kõnnumaa maastikukaitseala, autor: Lauri Klein, 7.08.2012
Keava mäed Foto: 03.2002 Uudo Timm
Palasi raba
Dokumendid: peida ,kuva
Seotud dokumentSeletuskiri Vabariigi Valitsuse 25. aprilli 2019. a määrusele nr 41 "Kõnnumaa maastikukaitseala kaitse-eeskiri"
Kaitsekorra alus Vabariigi Valitsuse 25. aprilli 2019. a määrus nr 41 "Kõnnumaa maastikukaitseala kaitse-eeskiri"
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 19. jaanuari 2009. a määrus nr 13 «Looduskaitseseaduse» alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses Keskkonnaministeeriumi keskkonnateenistuste, Riikliku ...
Seotud dokument MAAMAKSUSEADUS (terviktekst)
Seotud dokument Keskkonnaministri 19. mai 2004. a määrus nr 52 Kaitsealade ja kaitstavate looduse üksikobjektide valitsemise volituste andmine
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 30. jaanuari 2004. a korraldus nr 55-k Maamaksu korrigeerimine Kõnnumaa maastikukaitsealal
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 27. juuli 2000. a määrus nr 253 Kõnnumaa maastikukaitseala kaitse-eeskiri
Seotud dokumentENSV MN 25. mai 1981 .a. määrus nr.340 Sookaitsealade moodustamise kohta
Seotud dokumentRapla raj.TSN TK.üldkohustuslik otsus nr 2 Kultuurimälestusmärkide ja looduskaitse kindlustamiseks Rapla rajoonis
Kaitsekorralduskava: peida ,kuva
KaitsekorralduskavaKõnnumaa loodusala kaitsekorralduskava
Kaitsekorralduskava Pärandniitude tegevuskava
Kaitsekorralduskava Pärandniitude tegevuskava
Kaitsekorralduskava Kõnnumaa loodusala kaitsekorralduskava 2020-2029
Kaitsekorralduskava Kaitstavate soode tegevuskava