Ala andmete kuvamine

Kaitsealune ala või üksikobjekt: Karula rahvuspark (KLO1000242)Väljad: peida ,kuva
Maastikulised väärtusedmetsakooslus
Maastiku tüüppärand-kultuurmaastik
MõjutegurLageraied
Ala staatuskaitsealune
KKR koodKLO1000242
NimiKarula rahvuspark
On maksusoodustusJah
On registriobjektJah
Maismaa pindala (ha)11967,7
Siseveekogude pindala (ha)396,6
Kaitse eesmärgi kirjeldusKarula rahvuspargi kaitse-eesmärk on:
1) Lõuna-Eestile iseloomulike metsa- ja järverikaste maastike, pinnavormide, looduse ja kultuuripärandi ning tasakaalustatud keskkonnakasutuse säilitamine, kaitsmine, taastamine, uurimine ja tutvustamine ning kaitsealuste liikide kaitse;
2) nõukogu direktiivi 79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta I lisas nimetatud liikide - must-toonekure, väike-konnakotka ja kalakotka, kes on I kategooria kaitsealused liigid, metsise, valgeselg-kirjurähni ja laanerähni, kes on ühtlasi II kategooria kaitsealused liigid, täpikhuigu, rukkiräägu, sookure, herilaseviu, roo-loorkulli, tedre, jõgitiiru, värbkaku, händkaku, öösorri, hallpea-rähni, musträhni, nõmmelõokese, vööt-põõsalinnu, väike-kärbsenäpi, laanepüü ja punaselg-õgija, kes on III kategooria kaitsealused liigid, kaitse;
3) nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta I lisas nimetatud elupaigatüüpide - vähe- kuni kesktoiteliste kalgiveeliste järvede (3140), looduslikult rohketoiteliste järvede (3150), huumustoiteliste järvede ja järvikute (3160), lubjavaesel mullal liigirikaste niitude (6270*), niiskuslembeste kõrgrohustute (6430), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niitude (6510), rabade (7110*), siirde- ja õõtsiksoode (7140), vanade loodusmetsade (9010*), rohunditerikaste kuusikute (9050), oosidel ja moreenikuhjatistel kasvavate okasmetsade (sürjametsade) (9060), soostuvate ja soo-lehtmetsade (9080*), siirdesoo- ja rabametsade (91D0*) ning II lisas nimetatud liikide - soohiilaka ja palu-karukella, mis on ühtlasi II kategooria kaitsealused liigid, ning hariliku hingi, karvase maarjalepa, suur-kuldtiiva ja saarma, mis on ühtlasi III kategooria kaitsealused liigid, elupaikade kaitse.
IseloomustusKarula rahvuspark asub Valgamaal Karula ja Taheva vallas ning Võrumaal Antsla, Varstu ja Mõniste vallas. Kaitse alla võeti 1979. aastal Karula maastikukaitsealana, mille baasil moodustati 1993. aastal Karula rahvuspark. Kaitse-eesmärgiks on Kagu-Eesti tüüpiliste metsa- ja järvederohkete kuppelmaastike ning koosluste kaitse ja Lõuna-Eesti maakultuuri taaselustamine. Ligikaudu 70% rahvuspargi territooriumist katab mets. Esindatud on enamik Lõuna-Eestile iseloomulikke kooslusi. Karula rahvuspargis kasvab kõrgemaid taimi ligi 300 liigist. Linde on vaadeldud ligi 140 liigist. Haruldasematest liikidest pesitsejad rahvuspargis on must-toonekurg, siniraag, sookurg, kalakotkas ja väike-konnakotkas. Rahvuspargi pindala on 12364,3 ha.

Pesitsevad liigid: Aegolius funereus, Aquila pomarina, Bonasa bonasia, Caprimulgus europeaus, Ciconia ciconia, Ciconia nigra, Coracius carrulus, Crex crex, Dendrocopus leucotos, Dryocopus martius, Ficedula parva, Glaucidium passerinum, Grus grus, Lanius collurio, Lullula arborea, Pandion haliaetus, Pernis apivorus, Picoides tridactylus, Picus canus, Porzana porzana, Sterna hirundo, Strix uralensis, Sylvia nisoria, Tetrao tetrix, Tetrao urogallus.

Läbirändavad liigid: Branta leucopsis, Cygnus cygnus, Gavia arctica.

Muud kaitsealused loomaliigid: Lutra lutra, Aeshna viridis.

Kaitsealused taimeliigid: Cypripedium calceolus, Pulsatilla patens. (K. Möller, 1998)
Tüüprahvuspark
Andmed Keskkonnaportaalis:Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis
https://keskkonnaportaal.ee/...
Asukoht: peida ,kuva
Ala kohanimiValga maakond, Valga vald, Hargla küla
Valga maakond, Valga vald, Kalliküla
Valga maakond, Valga vald, Koobassaare küla
Valga maakond, Valga vald, Lusti küla
Valga maakond, Valga vald, Lüllemäe küla
Valga maakond, Valga vald, Rebasemõisa küla
Valga maakond, Valga vald, Valtina küla
Võru maakond, Antsla vald, Haabsaare küla
Võru maakond, Antsla vald, Jõepera küla
Võru maakond, Antsla vald, Kaika küla
Võru maakond, Antsla vald, Litsmetsa küla
Võru maakond, Antsla vald, Mähkli küla
Võru maakond, Antsla vald, Soome küla
Võru maakond, Antsla vald, Viirapalu küla
Võru maakond, Antsla vald, Ähijärve küla
Võru maakond, Rõuge vald, Koemetsa küla
Võru maakond, Rõuge vald, Vana-Roosa küla
Seosed: peida ,kuva
Ala või üksikobjekt asub rahvusvahelise tähtsusega aladelKarula EE0080671
Karula EE087
Karula EE0080633
Karula linnuala EE0080671
Karula loodusala EE0080671
Kaitsealuse ala või üksikobjekti veekogudKogrõjärv (Saarjärve Kogrõjärv) VEE2134210
Ähijärv VEE2136000
Kaugjärv VEE2134700
Küünimõtsa järv VEE2134200
Suur Saarjärv VEE2134500
Vahejärv (Ähijärve Vahejärv) VEE2136400
Sibula järv VEE2134100
Peräjärv (Ähijärve Peräjärv) VEE2136500
Väikene Pehmejärv VEE2135800
Väiku-Apja järv VEE2136900
Suur-Apja järv / Koobassaare järv VEE2136700
Köstrijärv VEE2133700
Papijärv (Karula Papijärv) VEE2133400
Raudjärv (Karula Raudjärv) VEE2133710
Õdri järv VEE2133500
Kaadsijärv VEE2133300
Väikene Mustjärv VEE2133210
Mustjärv (Kaadsi Mustjärv) VEE2133200
Kallõtõ järv VEE2133100
Savijärv (Karula Savijärv) VEE2133000
Väiku-Kuikli järv VEE2135600
Lajassaarõ järv VEE2135300
Konnumäe järv VEE2135100
Rebäsejärv VEE2134000
Pautsjärv VEE2136300
Kogrõjärv (Ähijärve Kogrõjärv) VEE2136010
Ojajärv VEE2134400
Vihmjärv / Tarupedäjä järv VEE2136100
Ahnõjärv (Karula Ahnõjärv) VEE2135700
Madsa lump VEE2134010
Kuikli järv VEE2135500
Ubajärv VEE2137500
Põrgujärv VEE2137510
Ahelo jõgi VEE1157400
Silla oja VEE1159400
Väikene Saarjärv VEE2134600
Pormeistri järv VEE2014400
Küüdre järv VEE2014420
Viitka järv VEE2134300
Mikilä järv VEE2133800
Linnajärv (Karula Linnajärv) VEE2134800
Alakonnu järv VEE2135400
Haabsaare oja VEE1010300
Hargla oja VEE1159300
Ubajärve oja VEE1157500
Arujõgi VEE1159500
Laanemetsa oja VEE1154600
Mustjõgi VEE1154800
Tsooru oja VEE1156600
Nimi teadmata VEE4708500
Tohvri oja VEE1010202
Kalli oja VEE1159200
Köstrioja VEE1154606
Kaugjärve kraav VEE1154817
Pistsilla kraav VEE1154818
Labassaarõ oja VEE1159401
Juudimõtsa kraav VEE1159302
Roovistoja VEE1157406
Kõivistoja VEE1157405
Kuikli oja VEE1154601
Liigid, mis on kaitse eesmärgiksCiconia nigra (must-toonekurg)
Clanga pomarina (väike-konnakotkas)
Pandion haliaetus (kalakotkas)
Tetrao urogallus (metsis)
Dendrocopos leucotos (valgeselg-kirjurähn)
Picoides tridactylus (laanerähn)
Porzana porzana (täpikhuik)
Crex crex (rukkirääk)
Grus grus (sookurg)
Pernis apivorus (herilaseviu)
Circus aeruginosus (roo-loorkull)
Lyrurus tetrix (teder)
Sterna hirundo (jõgitiir)
Glaucidium passerinum (värbkakk)
Strix uralensis (händkakk)
Caprimulgus europaeus (öösorr)
Picus canus (hallpea-rähn)
Dryocopus martius (musträhn)
Lullula arborea (nõmmelõoke)
Curruca nisoria (vööt-põõsalind)
Ficedula parva (väike-kärbsenäpp)
Tetrastes bonasia (laanepüü)
Lanius collurio (punaselg-õgija)
Liparis loeselii (soohiilakas)
Pulsatilla patens (palu-karukell)
Cobitis taenia (hink)
Agrimonia pilosa (karvane maarjalepp)
Lycaena dispar (suur-kuldtiib)
Lutra lutra (saarmas)
Accipiter gentilis (kanakull)
Accipiter nisus (raudkull)
Acrocephalus arundinaceus (rästas-roolind)
Aegolius funereus (karvasjalg-kakk)
Mareca penelope (viupart)
Anas platyrhynchos (sinikael-part)
Aythya fuligula (tuttvart)
Botaurus stellaris (hüüp)
Bucephala clangula (sõtkas)
Buteo buteo (hiireviu)
Ciconia ciconia (valge-toonekurg)
Columba oenas (õõnetuvi)
Dryobates minor (väike-kirjurähn)
Fulica atra (lauk)
Jynx torquilla (väänkael)
Larus canus (kalakajakas)
Numenius arquata (suurkoovitaja)
Perdix perdix (nurmkana)
Podiceps cristatus (tuttpütt)
Vanellus vanellus (kiivitaja)
Alal asuvad kaitsealused alad või üksikobjektidKarula RP, Rebasemõisa pv. (KLO1101178)
Karula RP, Rebäse skv. (KLO1100793)
Karula RP, Plaagi skv. (KLO1100813)
Karula RP, Mädäjärve skv. (KLO1100810)
Karula RP, Oikunna skv. (KLO1101094)
Karula RP, Vanapalu skv. (KLO1101095)
Karula RP, Konnumäe skv. (KLO1100809)
Karula RP, Tiidu skv. (KLO1100814)
Karula RP, Saarjärve skv. (KLO1100799)
Karula RP, Ubajärve skv. (KLO1100803)
Karula RP, Oekonnu skv. (KLO1100792)
Karula RP, Kahrikolga skv. (KLO1100806)
Karula RP, Kallõtõ skv. (KLO1100807)
Karula RP, Tinu sihtkaitsevöönd (KLO1100815)
Karula RP, Pikäsilla skv. (KLO1100811)
Karula RP, Savijärve pv. (KLO1100819)
Karula RP, Pautsjärve loodusreservaat (KLO1101091)
Karula RP, Kõivistoja pv. (KLO1100832)
Karula RP, Kõvõramäe pv. (KLO1100833)
Karula RP, Kaadsijärve loodusreservaat (KLO1101090)
Karula RP, Apjajärve skv. (KLO1100804)
Karula RP, Kaatsi-Patupera skv. (KLO1100785)
Karula RP, Aruküla-Labassaare skv. (KLO1100790)
Karula RP, Aruküla pv. (KLO1100829)
Karula RP, Patupera skv. (KLO1100791)
Karula RP, Palo-tagune skv. (KLO1100786)
Karula RP, Väike-Apja skv. (KLO1100787)
Karula RP, Tinu-Perakonnu skv. (KLO1100795)
Karula RP, Vana-Palo skv. (KLO1100796)
Karula RP, Valgepalo-Apjasoo skv. (KLO1100797)
Karula RP, Suur-Apja skv. (KLO1100798)
Karula RP, Härma skv. (KLO1100800)
Karula RP, Küünimetsa-Pehmejärve skv. (KLO1100801)
Karula RP, Karkküla-Kolski pv. (KLO1100820)
Karula RP, Palo pv. (KLO1100821)
Karula RP, Koobassaare-Apja pv. (KLO1100823)
Karula RP, Mähkli-Konnuküla pv. (KLO1100824)
Karula RP, Pikässaarõ skv. (KLO1100812)
Karula RP, Kannussaarõ skv. (KLO1100808)
Karula RP, Apjasoo skv. (KLO1100805)
Karula RP, Põrgujärve skv. (KLO1101096)
Karula RP, Jõepera pv. (KLO1100826)
Karula RP, Kaugjärve skv. (KLO1100788)
Karula RP, Verioja skv. (KLO1100817)
Karula RP, Silla pv. (KLO1100822)
Karula RP, Liivalumbi skv. (KLO1100789)
Karula RP, Järve pv. (KLO1100830)
Karula RP, Õdri skv. (KLO1100818)
Karula RP, Ähijärve pv. (KLO1100827)
Karula RP, Kuigli skv. (KLO1100794)
Karula RP, Valgõpalu skv. (KLO1100816)
Karula RP, Rebäsemõisa-Kolski pv. (KLO1100835)
Karula RP, Apja pv. (KLO1100831)
Tarupedajad (2), (Mändiku taropedäjad) (KLO4001112)
Karula RP, Mähkli pv. (KLO1100834)
Karula RP, Kaika pv. (KLO1100825)
Karula RP, Saera pv. (KLO1100828)
Karula RP, Palu-Labassaarõ skv. (KLO1101092)
Karula RP, Äestamise soo skv. (KLO1101093)
Karula RP, Peräjärve skv. (KLO1100802)
Pildid: peida ,kuva
Vaade Kaika kuplistikule Võru Metsamajandi järelvalvepiirkonna looduskaitseobjektid. I köide. Eesti Metsakorrladuskeskus. 1983
Õdre järv Foto: 21.05.2002 Uudo Timm
Ähijärv Foto: 21.05.2002 Uudo Timm
Õdre järv Foto: 21.05.2002 Uudo Timm
Ähijärv Foto: 21.05.2002 Uudo Timm
Karula maastik
Alekonnu soo Foto: 11.03.1999 U.Timm
pokud
Dokumendid: peida ,kuva
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 19. jaanuari 2009. a määrus nr 13 «Looduskaitseseaduse» alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses Keskkonnaministeeriumi keskkonnateenistuste, Riikliku ...
Seotud dokument MAAMAKSUSEADUS (terviktekst)
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 15. märtsi 2007. a korraldus nr 172 Maamaksu korrigeerimine Karula rahvuspargis
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 15. märtsi 2007. a määrus nr 78 Vabariigi Valitsuse 6. augusti 1996. a määruse nr 209 «Maamaksu korrigeerimine Alam-Pedja ja Viidumäe looduskaitsealal ning Karula rahvuspargis» muutmine
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 1. veebruari 2007. a määrus nr 32 Vabariigi Valitsuse 6. augusti 1996. a määruse nr 209 «Maamaksu korrigeerimine Alam-Pedja, Nigula ja Viidumäe looduskaitsealal ning Karula rahvuspargis» muutmine
Kaitsekorra alus Vabariigi Valitsuse 22. juuni 2006. a määrus nr 149 Karula rahvuspargi kaitse-eeskiri
Seotud dokumentVabariigi Valitsuse 22. juuni 2006. a määruse nr 149 "Karula rahvuspargi kaitse-eeskiri" SELETUSKIRI
Seotud dokument Keskkonnaministri 22. detsembri 2005. a määrus nr 81 Keskkonnaministri määruste muutmine ja kehtetuks tunnistamine seonduvalt Riikliku Looduskaitsekeskuse moodustamisega
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2005. a määrus nr 321 Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seonduvalt Riikliku Looduskaitsekeskuse moodustamisega
Seotud dokument Keskkonnaministri 25. novembri 2005. a määrus nr 72 Jahipiirkonnaga liitmata kaitstaval maa-alal ning kasutamiseks välja andmata jahipiirkonnas jahipidamise korraldamise alused, ulukite küttimise jahiloa hind ja aasta küttimismaht
Seotud dokument Keskkonnaministri 25. novembri 2005. a määrus nr 72 "Jahipiirkonnaga liitmata kaitstaval maa-alal ning kasutamiseks välja andmata jahipiirkonnas jahipidamise korraldamise alused, ulukite küttimise jahiloa hind ja aasta küttimismaht" (terviktekst)
Seotud dokument Keskkonnaministri 25. novembri 2005. a määrus nr 72 "Jahipiirkonnaga liitmata kaitstaval maa-alal ning kasutamiseks välja andmata jahipiirkonnas jahipidamise korraldamise alused, ulukite küttimise jahiloa hind ja aasta küttimismaht" (terviktekst)
Seotud dokument Keskkonnaministri 19. mai 2004. a määrus nr 52 Kaitsealade ja kaitstavate looduse üksikobjektide valitsemise volituste andmine
Seotud dokument Keskkonnaministri 11. oktoobri 2000. a määrus nr 63 Karula Rahvuspargi Administratsiooni põhimäärus (kehtetu)
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 16. detsembri 1999. a määrus nr 387 Vabariigi Valitsuse 3. märtsi 1995. a määruse nr 92 "Alam-Pedja looduskaitseala ja Karula rahvuspargi kaitse-eeskirjade ning Karula rahvuspargi välispiiri kirjelduse kinnitamine" muutmine (kehtetu)
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 26. oktoobri 1999. a määrus nr 321 Riikliku keskkonnaseire püsialade määramine
Seotud dokument Keskkonnaministri 17. märtsi 1999. a määrus nr 24 "Rahvusparkides ja looduskaitsealadel jahipidamise korraldamise korra kinnitamine"
Seotud dokument Keskkonnaministri 17. märtsi 1999. a määrus nr 24 Rahvusparkides ja looduskaitsealadel jahipidamise korraldamise korra kinnitamine
Seotud dokument VV 06. augusti 1996. a määrus nr 209 Maamaksu korrigeerimine Alam-Pedja, Nigula ja Viidumäe looduskaitsealal ning Karula rahvuspargis
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 03.03.95 määrus nr 92 Alam-Pedja looduskaitseala ja Karula rahvuspargi kaitse-eeskirjade ning Karula rahvuspargi välispiiri kirjelduse kinnitamine (kehtetu)
Seotud dokument Alam-Pedja looduskaitseala ja Karula rahvuspargi kaitse-eeskirjade ning Karula rahvuspargi välispiiri kirjelduse kinnitamine (terviktekst kehtetu)
Seotud dokumentVabariigi Valitsuse määrus 8. detsembrist 1993.a. nr. 387 Soomaa, Vilsandi ja Karula rahvuspargi moodamise kohta
Seotud dokumentENSV MN. määrus nr. 497 Looduskaitsealade edasise väljaarendamise kohta
Seotud dokumentValga raj. TSN TK otsus nr 3 11.12.1959 Looduskaitse kohta Valga rajoonis (kehtetu)
Kaitsekorralduskava: peida ,kuva
Kaitsekorralduskava Pärandniitude tegevuskava
Kaitsekorralduskava Pärandniitude tegevuskava
KaitsekorralduskavaKarula rahvuspargi kaitsekorralduskava 2008-2018
Kaitsekorralduskava Karula rahvuspargi, Karula loodusala ja Karula linnuala kaitsekorralduskava 2020-2029
Kaitsekorralduskava Kaitstavate soode tegevuskava
KaitsekorralduskavaKarula KKK 2001-2005