Ala andmete kuvamine

Kaitsealune ala või üksikobjekt: Kõrvemaa maastikukaitseala (KLO1000265)Väljad: peida ,kuva
Ala staatuskaitsealune
Kaitsekorra alus2023.03.17 Vabariigi Valitsuse 17. märtsi 2023. a määrus nr 32 "Kõrvemaa maastikukaitseala kaitse-eeskiri"
KKR koodKLO1000265
NimiKõrvemaa maastikukaitseala
On maksusoodustusJah
On registriobjektJah
Maismaa pindala (ha)20318
Siseveekogude pindala (ha)205,3
Kaitse eesmärgi kirjeldusKõrvemaa maastikukaitseala eesmärk on kaitsta:
1) piirkonnale iseloomulikku maastikuilmet, pinnavorme, kaitstavaid looduse üksikobjekte, magevee elupaiku, niidu-, soo- ja metsakooslusi, sealhulgas laane- ja salumetsi, elustiku mitmekesisust, kaitsealuseid liike ning olulisi lindude rändepeatus- ja pesitsuspaiku;
2) elupaigatüüpe, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (EÜT L 206, 22.07.1992, lk 7–50) nimetab I lisas. Need on liivaalade vähetoitelised järved (3110)3, vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), looduslikult rohketoitelised järved (3150), huumustoitelised järved ja järvikud (3160), jõed ja ojad (3260), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (6270*), lamminiidud (6450), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), rabad (7110*), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), allikad ja allikasood (7160), nõrglubja-allikad (7220*), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010*), vanad laialehised metsad (9020*), rohunditerikkad kuusikud (9050), okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (9060), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080*), siirdesoo- ja rabametsad (91D0*) ja lammi-lodumetsad (91E0*);
3) liike, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ nimetab II lisas ja nende elupaiku. Need liigid on kaunis kuldking (Cypripedium calceolus), palu-karukell (Pulsatilla patens), kollane kivirik (Saxifraga hirculus), eesti soojumikas (Saussurea alpina subsp. esthonica) ja tõmmuujur (Graphoderus bilineatus);
4) kaitsealust taimeliiki lehitut pisikäppa (Epipogium aphyllum) ja tema elupaika;
5) liike, mida Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/147/EÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta (ELT L 20, 26.01.2010, lk 7–25) nimetab I lisas ja I lisas nimetamata rändlinnuliike ning nende elupaiku. Need on must-toonekurg (Ciconia nigra), kaljukotkas (Aquila chrysaetos), väike-konnakotkas (Aquila pomarina), merikotkas (Haliaeetus albicilla), habekakk (Strix nebulosa), väikepistrik (Falco columbarius), karvasjalg-kakk (Aegolius funereus), metsis (Tetrao urogallus), laululuik (Cygnus cygnus), sarvikpütt (Podiceps auritus), kanakull (Accipiter gentilis), laanerähn (Picoides tridactylus), laanepüü (Bonasa bonasia), õõnetuvi (Columba oenas), öösorr (Caprimulgus europaeus), musträhn (Dryocopus martius), väike-kärbsenäpp (Ficedula parva), rüüt (Pluvialis apricaria), teder (Tetrao tetrix), mudatilder (Tringa glareola), heletilder (Tringa nebularia), hallõgija (Lanius excubitor), kiivitaja (Vanellus vanellus), piilpart (Anas crecca), sinikael-part (Anas platyrhynchos) ja sõtkas (Bucephala clangula).
IseloomustusKõrvemaa maastikukaitseala asub Järva-, Harju- ja Lääne-Virumaal. Praeguse Kõrvemaa maastikukaitseala koosseisu kuuluvatest loodusobjektidest võeti esimesena 1957. aastal kaitse alla Aegviidu-Nelijärve piirkond. 1971. aastal laiendati kaitseala piire ning nimetati ümber Kõrvemaa maastikukaitsealaks. Kaitseala põhieesmärk on sealsete vahelduvate pinnavormide, soo-, lammi- ja metsakoosluste ning kaitstavate liikide elupaikade kaitse. Kaitsealal on rohkesti oose ja sandureid, samuti kaks mõhnastikku. Aegviidu ümbruses leidub mitmeid järvi, neist tuntumad on Aegviidu Nelijärved. Kaitseala ulatuslikud soo- ja metsaalad pakuvad turvalist elupaika inimpelglikele loomadele sealhulgas kaljukotkastele. Kõrvemaa on tihedalt seotud ka A. H. Tammsaare elu ja tegevusega.

Kõrvemaa Riikliku Maastikukaitseala ülesandeks on säilitada looduslikult kauneid, maastikuliselt ja teaduslikult väärtuslikke jää-aja servakuhjatiste, vallseljakute, allikaliste jõgede ja järvede süsteeme, omapäraseid metsatüüpe (uhtlammimets), rabasid voorjate rabasaarte ja laugastega. Maastikukaitseala on põhiliselt tasandikuline, ulatudes üle merepinna 60-80 m. Kõrgemaks punktiks on Valgehobuse mägi Mägede mõhnastikus (106,9 m). Rohkesti leidub kaitsealal oose. Mõhnastikke on kaks - Mägede ja Taganurga. Ulatuslikult esineb sandureid, Jägala jõe ääres ka rannikuluiteid. Peale Jägala jõe asuvad siin tema lisajõed Mustjõgi, Jänijõgi koos Liivoja ja Tarvasjõega. Järvi on 12 - Nikerjärv, Vahejärv, Urbukse, Sisaliku, Ahvena, Linajärv, Purgatsi, Jäneda, Kalijärv, Kreo Linajärv, Suur Kalajärv ja Väike Kalajärv. Suurim järv on Urbukse (4,6 ha), sügavaim on Purgatsi (13 m). (Metsakorralduse materjalid)
Tüüpmaastikukaitseala, looduspark
Andmed Keskkonnaportaalis:Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis
https://keskkonnaportaal.ee/...
Asukoht: peida ,kuva
Ala kohanimiHarju maakond, Anija vald, Aegviidu alev
Harju maakond, Anija vald, Mustjõe küla
Harju maakond, Anija vald, Pikva küla
Harju maakond, Anija vald, Vetla küla
Harju maakond, Anija vald, Voose küla
Harju maakond, Kose vald, Kiruvere küla
Harju maakond, Kose vald, Kõrvenurga küla
Harju maakond, Kose vald, Laane küla
Harju maakond, Kose vald, Vanamõisa küla
Järva maakond, Järva vald, Järva-Madise küla
Järva maakond, Järva vald, Kaalepi küla
Järva maakond, Järva vald, Lehtmetsa küla
Järva maakond, Järva vald, Mõnuvere küla
Järva maakond, Järva vald, Mägede küla
Järva maakond, Järva vald, Vetepere küla
Järva maakond, Paide linn, Allikjärve küla
Järva maakond, Paide linn, Kirisaare küla
Järva maakond, Paide linn, Nurme küla
Järva maakond, Paide linn, Oeti küla
Järva maakond, Paide linn, Puiatu küla
Järva maakond, Paide linn, Purdi küla
Järva maakond, Paide linn, Sõmeru küla
Järva maakond, Paide linn, Võõbu küla
Lääne-Viru maakond, Tapa vald, Jäneda küla
Lääne-Viru maakond, Tapa vald, Kõrveküla küla
Seosed: peida ,kuva
Ala või üksikobjekt asub rahvusvahelise tähtsusega aladelKõrvemaa linnuala EE0060171
Kõrvemaa EE075
Kiigumõisa loodusala EE0060110
Kõrvemaa loodusala EE0060119
Roosna-Alliku loodusala EE0060120
Kaitsealuse ala või üksikobjekti veekogudLinajärv (Nelijärve Linajärv) VEE2021310
Nikerjärv VEE2020800
Purgatsi järv VEE2021300
Vahejärv (Nelijärve Vahejärv) VEE2020900
Ahvenajärv (Nelijärve Ahvenajärv) VEE2021200
Urbukse järv VEE2021000
Sisalikujärv (Nelijärve Sisalikujärv) VEE2021100
Suur Kalajärv VEE2020500
Väike Kalajärv VEE2020510
Linajärv (Kreo Linajärv) VEE2020400
Veskijärv (Jäneda Veskijärv) VEE2021400
Kalijärv (Jäneda Kalijärv) VEE2021600
Tõugujärv VEE2042700
Suurlaugas VEE2042730
Eesjärv (Tartussaare Eesjärv) VEE2042100
Kutniku järv VEE2031710
Vibujärv VEE2033300
Väike-Kakerdi järv VEE2032400
Kakerdi järv VEE2032300
Kaanjärv (Matsimäe Kaanjärv) VEE2041900
Seli järv VEE2041800
Pühajärv (Matsimäe Pühajärv) VEE2042000
Vahessaare järv VEE2041910
Vetepere kraav VEE1084600
Aegviidu Siniallikad VEE4502000
Kiigumõisa allikad VEE4505900
Pärnu jõgi VEE1123500
Liivoja VEE1085200
Ambla jõgi VEE1084200
Tarvasjõgi VEE1085300
Jänijõgi VEE1085000
Uuesilla oja VEE1085400
Kõrvenurga oja VEE1084800
Kaalepi peakraav (Lõhmu kraav) VEE1084100
Allikaoja VEE1085100
Jägala jõgi VEE1083500
Purdi kanal VEE1083800
Matsimäe soon VEE1083900
Mustjõgi VEE1085700
Lehtmetsa peakraav VEE1085500
Kiruoja VEE1085600
Araksaare kraav VEE1083525
Valgehobusemäe tiik VEE2020420
Aegviidu Siniallikad VEE4210000
Nimi teadmata VEE4209800
Nimi teadmata VEE4209900
Kalijärve allikas VEE4209200
Kiigumõisa allikad VEE4506801
Aegviidu Siniallikad VEE4502003
Aegviidu Siniallikad VEE4502002
Aegviidu Siniallikad VEE4502001
Aegviidu Siniallikad VEE4502006
Aegviidu Siniallikad VEE4502005
Aegviidu Siniallikad VEE4502007
Tagajärve oja VEE1083519
Tartussaare oja VEE1084000
Nimi teadmata VEE4502010
Aegviidu Siniallikad VEE4502008
Aegviidu Siniallikad VEE4502009
Nimi teadmata VEE4502101
Sisalikujärv VEE2032201
Jalalõpe kraav VEE1083508
Rajassaare kraav VEE1083509
Tagussaare kraav VEE1083511
Nisussaare kraav VEE1084101
Alessaare kraav VEE1084103
Ussimäe kraav VEE1084905
Kärbatammi kraav VEE1085007
Nõmme kraav VEE1085009
Kooksimetsa kraav VEE1085312
Napu kraav VEE1083502
Palksaare kraav VEE1085010
Kopli kraav VEE1085011
Vanaveski oja VEE1123592
Reopalu jõgi VEE1125100
Vibussaare kraav VEE1084601
Väike-Simuri soon VEE1085002
Siniallika oja VEE1085001
Simuri soon VEE1085003
Sisalikujärve kraav VEE1084903
Sorvali kraav VEE1083510
Nirgu oja VEE1083530
Vahtramäe oja VEE1085006
Ussisoo kraav VEE1125104
Reiessaare kraav VEE1084104
Taudiksaare kraav VEE1084003
Kõrgessaare kraav VEE1083526
Naelassaare kraav VEE1083528
Eeru kraav VEE1084602
Vahtrassaare soon VEE1083529
Neitsijärve kraav VEE1085008
Sikemäe kraav VEE1083901
Jõevälja kraav VEE1083507
Käbioja VEE1085004
Üksoja VEE1083518
Voose oja VEE1083515
Aegviidu Siniallikad VEE4502011
Liigid, mis on kaitse eesmärgiksCypripedium calceolus (kaunis kuldking)
Pulsatilla patens (palu-karukell)
Saxifraga hirculus (kollane kivirik)
Saussurea alpina subsp. esthonica (eesti soojumikas)
Graphoderus bilineatus (lai-tõmmuujur)
Epipogium aphyllum (lehitu pisikäpp)
Ciconia nigra (must-toonekurg)
Aquila chrysaetos (kaljukotkas)
Clanga pomarina (väike-konnakotkas)
Haliaeetus albicilla (merikotkas)
Strix nebulosa (habekakk)
Falco columbarius (väikepistrik)
Aegolius funereus (karvasjalg-kakk)
Tetrao urogallus (metsis)
Cygnus cygnus (laululuik)
Podiceps auritus (sarvikpütt)
Accipiter gentilis (kanakull)
Picoides tridactylus (laanerähn)
Tetrastes bonasia (laanepüü)
Columba oenas (õõnetuvi)
Caprimulgus europaeus (öösorr)
Dryocopus martius (musträhn)
Ficedula parva (väike-kärbsenäpp)
Pluvialis apricaria (rüüt)
Lyrurus tetrix (teder)
Tringa glareola (mudatilder)
Tringa nebularia (heletilder)
Lanius excubitor (hallõgija)
Vanellus vanellus (kiivitaja)
Anas crecca (piilpart)
Anas platyrhynchos (sinikael-part)
Bucephala clangula (sõtkas)
Alal asuvad kaitsealused alad või üksikobjektidKõrvemaa MKA, Aegviidu skv. (KLO1100917)
Kõrvemaa MKA, Iiripilli skv. (KLO1102022)
Kõrvemaa MKA, Jaaniveski skv. (KLO1100918)
Kõrvemaa MKA, Jänijõe skv. (KLO1100919)
Kõrvemaa MKA, Kõrvemaa pv. (KLO1100927)
Kõrvemaa MKA, Kodru skv. (KLO1100924)
Kõrvemaa MKA, Seli skv. (KLO1100925)
Ülejõe rändrahnud (KLO4001023)
Kõrvemaa MKA, Kautla skv. (KLO1100923)
Kõrvemaa MKA, Tarvasjõe skv. (KLO1100921)
Kõrvemaa MKA, Kilingi skv. (KLO1100926)
Kõrvemaa MKA, Jäneda skv. (KLO1100394)
Kõrvemaa MKA, Põhjaku skv. (KLO1100922)
Vetepere tamm; Tammsaare tamm (KLO4000411)
Kõrvemaa MKA, Kakerdaja skv. (KLO1100920)
Rehesaare rändrahn; Saunasaare kivi (KLO4000491)
Kõrvemaa MKA, Liivoja skv. (KLO1102021)
Pildid: peida ,kuva
Kakerdaja raba Foto: 04.04.1998 U.Timm
Jäneda Lipumägi Eesti Loodus 3/1937
Kakerdaja raba Kakerdaja järv Foto: 04.04.1998I U.Timm
Soojärv, vaade põhjast Foto: J. Lunts. 9. 08. 1937 Eesti Loodus 4/1937
Uhtlamm-mets jõe kaldal Foto: J. Lunts Eesti Loodus 3/1938
Vibujärve raba älves Foto:08.07.2000 U.Timm
Kollane kivirik Kreo Kalajärve ääres Foto: 24.07.2001 Uudo Timm
Kreo Kalajärv Foto: 24.07.2001 Uudo Timm
Vibujärve raba laugas Foto:08.07.2000 U.Timm
Kalijärv kagust Eesti Loodus 3/1937
Mõnuvere sügisene mets Foto: 04.04.1999 U.Timm
vaade Kõnnu suursoole Paukjärve vaatetornist
Dokumendid: peida ,kuva
Kaitsekorra alus Vabariigi Valitsuse 17. märtsi 2023. a määrus nr 32 "Kõrvemaa maastikukaitseala kaitse-eeskiri"
Seotud dokumentVabariigi Valitsuse 17. märtsi 2023. a määruse nr 32 "Kõrvemaa maastikukaitseala kaitse-eeskiri" SELETUSKIRI
Seotud dokument MAAMAKSUSEADUS (terviktekst)
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 19. septembri 2006. a korraldus nr 501 Maamaksu korrigeerimine Kõrvemaa maastikukaitsealal
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2005. a määrus nr 321 Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seonduvalt Riikliku Looduskaitsekeskuse moodustamisega
Seotud dokument Keskkonnaministri 22. detsembri 2005. a määrus nr 81 Keskkonnaministri määruste muutmine ja kehtetuks tunnistamine seonduvalt Riikliku Looduskaitsekeskuse moodustamisega
Seotud dokument Keskkonnaministri 19. mai 2004. a määrus nr 52 Kaitsealade ja kaitstavate looduse üksikobjektide valitsemise volituste andmine
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 5. mai 2004. a määrus nr 183 Kõrvemaa maastikukaitseala kaitse-eeskiri
Seotud dokument Kõrvemaa maastikukaitseala kaitse-eeskiri (terviktekst)
Seotud dokument Keskkonnaministri 15. augusti 2000. a määrus nr 49 Kõrvemaa Maastikukaitseala Administratsiooni põhimäärus (kehtetu)
Seotud dokumentJärva Maakonnavalitsuse määrus 18.09.1991 nr. 173 Järvamaa loodusobjektide nimekirja kinnitamine
Seotud dokumentEesti NSV metsamajanduse ja looduskaitse ministri käskkirja "17".dets. 1971.a. nr.243 juurde kuuluv lisa "Kõrvemaa riikliku maastikukaitseala looduse kaitse eeskiri"
Seotud dokumentENSV MN määrus 26. oktoobrist 1971. a. nr. 493 Uute riiklike kaitsealade moodustamise ja riikliku maastikulise kaitseala "Aegviidu-Nelijärve" ümbernimetamise kohta
Seotud dokumentTapa raj. TSN TK 14.07.1959 otsus nr 78 Looduskaitse organiseerimisest Tapa rajoonis
Seotud dokumentENSV MN Looduskaitse Valitsuse juhataja käskkiri nr 36 Keelualade kaitse korraldamise eeskirjade kinnitamisest
Seotud dokumentENSV MN määrus nr 119 Riikliku maastikuliste, geoloogiliste, botaanilis-zooloogiliste, botaaniliste, ja ornitoloogiliste keelualade ja nende piiride kinnitamisest ENSV T 1959, 20, 107
Kaitsekorralduskava: peida ,kuva
KaitsekorralduskavaKiigumõisa maastikukaitseala ja Kõrvemaa maastikukaitseala kaitsekorralduskava 2014-2023