Ala andmete kuvamine

Kaitsealune ala või üksikobjekt: Mahtra looduskaitseala (KLO1000577)Väljad: peida ,kuva
Ala staatuskaitsealune
Kaitsekorra alus2007.04.03 Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 2007. a määrus nr 101
Mahtra looduskaitseala kaitse-eeskiri
KKR koodKLO1000577
NimiMahtra looduskaitseala
On maksusoodustusJah
On registriobjektJah
Maismaa pindala (ha)7541,2
Siseveekogude pindala (ha)68,7
Kaitse eesmärgi kirjeldusMahtra looduskaitseala kaitse-eesmärk on:
1) poollooduslike koosluste, metsakoosluste, soode ning kaitsealuste liikide ja nende elupaikade kaitse;
2) nõukogu direktiivi 79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta I lisas nimetatud liigi, kes on ühtlasi II kaitsekategooria liik, elupaikade kaitse;
3) nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta I lisas nimetatud elupaigatüüpide - huumustoiteliste järvede ja järvikute (3160), jõgede ja ojade (3260), lubjarikkal mullal kuivade niitude (6210), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niitude (6510), puisniitude (6530*), rabade (7110*), siirde- ja õõtsiksoode (7140), liigirikaste madalsoode (7230), vanade loodusmetsade (9010*), vanade laialehiste metsade (9020*), rohunditerikaste kuusikute (9050), oosidel ja moreenikuhjatistel kasvavate okasmetsade (9060), puiskarjamaade (9070), soostuvate ja soo-lehtmetsade (9080*), siirdesoo- ja rabametsade (91D0*) ning lammi-lodumetsade (91E0*) kaitse;
4) nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ II lisas nimetatud liikide, mis on ühtlasi II kaitsekategooria liigid, ning II lisas nimetatud eesti soojumika (Saussurea alpina ssp. Esthonica), võldase (Cottus gobio) ja madala unilooga (Sisymbrium supinum), mis on ühtlasi III kaitsekategooria liigid, elupaikade kaitse.
IseloomustusMahtra looduskaitseala on moodustatud Rapla Rajooni TSN Täitevkomitee 2. märtsi 1959. a otsusega nr 1 «Kultuurimälestusmärkide ja looduskaitse kindlustamisest Rapla rajoonis» kaitse alla võetud Järlepa mõisa pargi koos järvega, 18. augusti 1964. a otsusega nr 92 «Looduskaitsest Rapla rajoonis» kaitse alla võetud Ammassaare mäe ja 24. novembri 1981. a otsusega nr 268 «Looduskaitse kohta Rapla rajoonis» kaitse alla võetud Atla ehk Matsi raba ning Eesti NSV Ministrite Nõukogu 25. mai 1981. a määrusega nr 340 «Sookaitsealade moodustamise kohta» kaitse alla võetud Mahtra sookaitseala baasil.
Tüüplooduskaitseala
Andmed Keskkonnaportaalis:Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis
https://keskkonnaportaal.ee/...
Asukoht Maa-ameti X-GIS kaardirakenduses:Ava objekti asukoht Maa-ameti X-GIS rakenduses
http://xgis.maaamet.ee/...
Asukoht: peida ,kuva
Ala kohanimiHarju maakond, Kose vald, Habaja alevik
Harju maakond, Kose vald, Kanavere küla
Harju maakond, Kose vald, Kirivalla küla
Harju maakond, Kose vald, Nõrava küla
Harju maakond, Kose vald, Oru küla
Rapla maakond, Kohila vald, Pahkla küla
Rapla maakond, Rapla vald, Atla küla
Rapla maakond, Rapla vald, Härgla küla
Rapla maakond, Rapla vald, Jaluse küla
Rapla maakond, Rapla vald, Järlepa küla
Rapla maakond, Rapla vald, Kasvandu küla
Rapla maakond, Rapla vald, Lõiuse küla
Rapla maakond, Rapla vald, Mahtra küla
Rapla maakond, Rapla vald, Maidla küla
Rapla maakond, Rapla vald, Oblu küla
Rapla maakond, Rapla vald, Orguse küla
Rapla maakond, Rapla vald, Pirgu küla
Rapla maakond, Rapla vald, Sadala küla
Rapla maakond, Rapla vald, Tamsi küla
Rapla maakond, Rapla vald, Vankse küla
Seosed: peida ,kuva
Ala või üksikobjekt asub rahvusvahelise tähtsusega aladelMahtra loodusala EE0020324
Kaitsealuse ala või üksikobjekti veekogudLeva järv VEE2030300
Järlepa järv VEE2030100
Atla jõgi VEE1096900
Tuhala jõgi VEE1091400
Järlepa kraav VEE1091800
Lakevainu kraav VEE1097200
Sokusoon VEE1091200
Matsi peakraav VEE1091500
Kunila peakraav VEE1091600
Angerja oja (Angerja jõgi) VEE1091700
Ulmuallikas VEE4507400
Väike-Järlepa järv VEE2030101
Alal asuvad ürglooduse objektidMahtra soo = Kolgu soo
Atla raba = Matsi raba
Järlepa järv
Liigid, mis on kaitse eesmärgiksSaussurea alpina subsp. esthonica (eesti soojumikas)
Cottus gobio (võldas)
Sisymbrium supinum (madal unilook)
Cypripedium calceolus (kaunis kuldking)
Liparis loeselii (soohiilakas)
Tetrao urogallus (metsis)
Eelnevad kaitstavad aladAmmassaare mägi (KLO1000459)
Atla e. Matsi raba (KLO1000008)
Järlepa järv (KLO1000013)
Mahtra e. Kolgu raba (KLO1000009)
Järgnevad kaitstavad aladJaluse ebe-limanuti püsielupaik (KLO3000459)
Alal asuvad kaitsealused alad või üksikobjektidMahtra LKA, Järlepa skv. (KLO1101262)
Mahtra LKA, Matsi skv. (KLO1101265)
Mahtra LKA, Kolgu skv. (KLO1101263)
Mahtra LKA, Ammassaare skv. (KLO1101266)
Örde allikas; Õrde allikas (KLO4001084)
Mahtra LKA, Mahtra pv. (KLO1101267)
Mahtra LKA, Leva skv. (KLO1101264)
Pildid: peida ,kuva
Mahtra looduskaitseala, autor: Lauri Klein, 18.07.2013
Mahtra looduskaitseala, autor: Lauri Klein, 18.07.2013
Mahtra looduskaitseala, autor: Lauri Klein, 18.07.2013
Dokumendid: peida ,kuva
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 19. jaanuari 2009. a määrus nr 13 «Looduskaitseseaduse» alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses Keskkonnaministeeriumi keskkonnateenistuste, Riikliku ...
Seotud dokument MAAMAKSUSEADUS (terviktekst)
Seotud dokumentVabariigi Valitsuse 3. aprilli 2007. a määruse nr 101 "Mahtra looduskaitseala kaitse-eeskiri" SELETUSKIRI
Kaitsekorra alus Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 2007. a määrus nr 101 Mahtra looduskaitseala kaitse-eeskiri
Seotud dokumentRapla maavanema 01.03.2001 korraldus nr. 150 Looduskaitsealuste objektide kaitse alt välja arvamine
Seotud dokument Keskkonnaministri 1. detsembri 2000. a määrus nr 73 Kaitsealade ja kaitstavate looduse üksikobjektide valitsemise volituste andmine (kehtetu)
Seotud dokumentRapla Maavalitsus määrus nr 97 Objektide looduskaitse alla võtmine, nimetuse muutmine, pindalade ning uute pindalade kinnitamine
Seotud dokumentRapla raj. RSN TK otsus nr.268 Looduskaitse kohta Rapla rajoonis
Seotud dokumentRapla raj. TSN TK otsus nr.92 Looduskaitsest Rapla rajoonis
Seotud dokumentRapla raj.TSN TK.üldkohustuslik otsus nr 2 Kultuurimälestusmärkide ja looduskaitse kindlustamiseks Rapla rajoonis
Seotud dokumentRapla Raj. TSN TK otsus nr.1 Kultuurimälestusmärkide ja looduskaitse kindlustamisest Rapla rajoonis (kehtetu)
Kaitsekorralduskava: peida ,kuva
Kaitsekorralduskava Kaitstavate soode tegevuskava
Kaitsekorralduskava Mahtra looduskaitseala kaitsekorralduskava 2015-2024
Kaitsekorralduskava Mahtra looduskaitseala kaitsekorralduskava 2015-2024
Kaitsekorralduskava Pärandniitude tegevuskava
Kaitsekorralduskava Pärandniitude tegevuskava