Ala andmete kuvamine

Kaitsealune ala või üksikobjekt: Ontika maastikukaitseala (KLO1000554)Väljad: peida ,kuva
NimiOntika maastikukaitseala
On registriobjektJah
KKR koodKLO1000554
Ala staatuskaitsealune
Tüüpmaastikukaitseala, looduspark
Maismaa pindala (ha)1338,1
Siseveekogude pindala (ha)0
On maksusoodustusJah
Maastikulised väärtusedpank, paljand
IseloomustusOntika maastikukaitseala asub Ida-Virumaal Kohtla ja Toila vallas. Saka-Ontika paekallas ja mets on kaitse all juba 1939. aastast. 1990. aastal võeti kaitse alla Toila taimestiku mikrokaitseala. Oma praegustes piirides on Ontika maastikukaitseala 1996. aastast. Kaitsealale jääb Põhja-Eesti paekalda (klindi) kõrgeim osa (kuni 55,6 m), samuti Eesti kõrgeim juga - Valaste juga (26,1 m). Klindi all kasvab unikaalne laialehine salumets, mis on väärtuslik ka Euroopa tasandil. Samuti leidub kaitsealal mitmeid kaitstavaid taimi (nt sudeedi põisjalg, villtulikas, laialehine nestik, mets-kuukress). Kaitseala pindala on 1338 ha.

Kaitsealune loomaliik: Parnassius mnemosyne. (K. Möller, 1998)
Kaitstavad taimeliigid: Cystopteris sudetica, Bromus benekenii, Ranunculus lanuginosus, Saxifraga adscendens, Gymnocarpium robertianum, Allium ursinum, Lathyrus japonicus ssp. maritimus, Lunaria rediviva. (P. Kiristaja, 1998)
Kaitse eesmärgi kirjeldusOntika maastikukaitseala eesmärk on kaitsta:
1) Balti klinti, Saka mõisaparki, piirkonnale iseloomulikke loodusmetsi ja maastikuilmet ning kaitsealuseid liike;
2) elupaigatüüpe, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (EÜT L 206, 22.07.1992, lk 7-50) nimetab I lisas. Need on esmased rannavallid (1210)3, püsitaimestuga kivirannad (1220), merele avatud pankrannad (1230), püsitaimestuga liivarannad (1640), eelluited (2110), lubjakivipaljandid (8210), vanad laialehised metsad (9020*), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080*) ning rusukallete ja jäärakute metsad (pangametsad − 9180*);
3) laialehist nestikut (Cinna latifolia), mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta nimetab II lisas, ning selle elupaiku;
4) kassikakku (Bubo bubo), mida Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/147/EÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta (ELT L 20, 26.01.2010, lk 7-25) nimetab I lisas, ning tema elupaiku;
5) kaitsealuseid taimeliike villtulikat (Ranunculus lanuginosus), varju-püsiklustet (Bromus benekenii), mets-kuukressi (Lunaria rediviva) ja sudeedi põisjalga (Cystopteris sudetica) ning nende liikide elupaiku;
6) kaitsealust seeneliiki roosat võrkheinikut (Rhodotus palmatus) ja selle elupaiku;
7) kaitsealust samblikuliiki rohe-tilksamblikku (Biatoridium monasteriense) ja selle elupaiku.
Andmed Keskkonnaportaalis:Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis
https://keskkonnaportaal.ee/...
Asukoht: peida ,kuva
Ala kohanimiIda-Viru maakond, Toila vald, Altküla küla
Ida-Viru maakond, Toila vald, Martsa küla
Ida-Viru maakond, Toila vald, Ontika küla
Ida-Viru maakond, Toila vald, Saka küla
Ida-Viru maakond, Toila vald, Uikala küla
Ida-Viru maakond, Toila vald, Valaste küla
Seosed: peida ,kuva
Ala või üksikobjekt asub rahvusvahelise tähtsusega aladelOntika loodusala EE0070108
Pangametsa loodusala EE0070109
Kaitsealuse ala või üksikobjekti veekogudSaka kraav VEE1200005
Karjaoru soon VEE1068100
Kivioja VEE1200003
Aa rand VEE3104000
Pargikraav VEE1200006
Valaste oja VEE1068000
Liigid, mis on kaitse eesmärgiksCinna latifolia (laialehine nestik)
Lunaria rediviva (mets-kuukress)
Bubo bubo (kassikakk)
Rhodotus palmatus (roosa võrkheinik)
Cystopteris sudetica (sudeedi põisjalg)
Bromus benekenii (varjuluste)
Biatoridium monasteriense (rohe-tilksamblik)
Ranunculus lanuginosus (villtulikas)
Alal asuvad kaitsealused alad või üksikobjektidOntika MKA, Uikala pv. (KLO1100043)
Ontika MKA, Valaste pv. (KLO1100078)
Ontika MKA, Sakamõisa pv. (KLO1100076)
Ontika MKA, Martsa pv. (KLO1100079)
Ontika MKA, Saka mõisapargi pv. (KLO1101685)
Ontika MKA, Martsa skv. (KLO1101684)
Ontika MKA, Uikala skv. (KLO1100036)
Ontika MKA, Pangametsa skv. (KLO1100238)
Ontika MKA, Ontika pv. (KLO1100074)
Ontika MKA, Saka pv. (KLO1100077)
Dokumendid: peida ,kuva
Seotud dokumentSeletuskiri: Vabariigi Valitsuse 17. aprilli 2017. a määrus nr 74 "Ontika maastikukaitseala kaitse-eeskiri"
Kaitsekorra alus Vabariigi Valitsuse 17. aprilli 2017. a määrus nr 74 "Ontika maastikukaitseala kaitse-eeskiri"
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 19. jaanuari 2009. a määrus nr 13 «Looduskaitseseaduse» alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses Keskkonnaministeeriumi keskkonnateenistuste, Riikliku ...
Seotud dokument MAAMAKSUSEADUS (terviktekst)
Seotud dokument Keskkonnaministri 19. mai 2004. a määrus nr 52 Kaitsealade ja kaitstavate looduse üksikobjektide valitsemise volituste andmine
Seotud dokument VV 30. augusti 1999. a määrus nr 256 Vabariigi Valitsuse 11. oktoobri 1996. a määruse nr 248 "Ontika ja Smolnitsa maastikukaitsealade kaitse-eeskirjade ja välispiiri kirjelduste kinnitamine" muutmine
Seotud dokument Ontika maastikukaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine (terviktekst)
Seotud dokument Ontika ja Smolnitsa maastikukaitsealade kaitse-eeskirjade ja välispiiri kirjelduste kinnitamine (terviktekst)
Seotud dokument VV 04. detsembri 1998. a määrus nr 269 Maamaksu korrigeerimine Agusalu, Järvevälja, Kivinõmme, Ontika, Oru pargi, Smolnitsa ja Vaivara maastikukaitsealadel ning Muraka ja Paadenurme looduskaitsealadel
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 11. oktoober 1996. a. määrus nr. 248 Ontika ja Smolnitsa maastikukaitsealade kaitse-eeskirjade ja välispiiri kirjelduste kinnitamine
Seotud dokumentIda-Viru Maakonnavalitsuse määrus nr 170 Taimestiku mikrokaitsealade moodustamine
Seotud dokumentKohtla-Järve raj. RSN TK otsus nr. 13 Metsamajandite järelevalve piirkondades asuvate looduskaitseobjektide kinnitamine.
Seotud dokumentENSV MN Looduskaitse Valitsuse juhataja käskkiri nr 36 Keelualade kaitse korraldamise eeskirjade kinnitamisest
Seotud dokumentENSV MN määrus nr 119 Riikliku maastikuliste, geoloogiliste, botaanilis-zooloogiliste, botaaniliste, ja ornitoloogiliste keelualade ja nende piiride kinnitamisest ENSV T 1959, 20, 107
Seotud dokumentENSV MN määrus 11. juulist 1957. a. nr. 242 Abinõudest looduskaitse organiseerimiseks Eesti NSV-s
Seotud dokumentVabariigi Valitsuse otsus 19. maist 1939 maa-ala looduskaitse alla võtmise kohta.
Kaitsekorralduskava: peida ,kuva
Kaitsekorralduskava Ontika ja Pangametsa loodusala kaitsekorralduskava