Kaitstavate loodusobjektide arvud seisuga 31.12.2019

  1. detsembri 2019. aasta seisuga oli Eestis kokku 3923 kaitstavat loodusobjekti (sulgudes on muutus võrreldes 2018. aastaga: 107↑), nendest:
  • looduskaitsealasid 231 (muutus 59↑);
  • maastikukaitsealasid 154 (muutus 1↑);
  • rahvusparke 6 (muutust ei toimunud ↔);
  • vana ehk uuendamata kaitsekorraga alasid 59 (muutus 4↓);
  • parke ja puistuid 512 (muutus 2↓);
  • hoiualasid 319 (muutus 6↓);
  • püsielupaiku 1553 (muutus 92↑);
  • kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstavaid loodusobjekte 23 (muutust ei toimunud ↔);
  • kaitstavaid looduse üksikobjekte 1066 (muutus 29↓).