Kaitsealad 2002.-2004. aastal

Eesti pindala on 4 522 710 ha, millest kaitsealade alla jäi:

1) 1. jaanuar 2002 seisuga 471 907 ha, mis moodustas 10,43% Eesti territooriumist (ilma merealata),

2) 1. jaanuar 2003 seisuga 484 144 ha, mis moodustas 10,7% Eesti territooriumist (ilma merealata),

3) 1. jaanuar 2004 seisuga 485198 ha, mis moodustas 10,73% Eesti territooriumist (ilma merealata).