Kaitstavad looduse üksikobjektid (01.01.2018)

1. jaanuari 2018. a seisuga on EELIS-es registreeritud 1089 kaitstavat looduse üksikobjekti pindalaga 1164,5 ha.

Jaotust maakonniti vaata tabelist.

NB! Tulenevalt 2017. a sügisel toimunud haldusreformist, ei ole arvud, pindalad ja nende muutused võrreldavad varasemaga.