Kaitsealad, hoiualad ja kohalikud objektid seisuga 01.07.2018

01.07.2018 seisuga on Eestis 5 rahvusparki (RP), 167 looduskaitseala (LKA), 150 maastikukaitseala (MKA) ning 69 uuendamata eeskirjadega kaitseala (VK), lisaks 522 kaitsealust parki ja puistut. Juuresolevas tabelis on ära toodud kaitsealade, hoiualade ning kohaliku omavalitsuse objektide arvulised muutused ning pindala tüüpide kaupa.

Kaitsealad Arv   Muudatuse selgitus Mereala (ha) Maismaa ja suured järved (ha) Kokku (ha)
RP 5   70469 129265 199734
LKA 167 ↑2 Lisandusid Sääre LKA ja Tuhu LKA 21318 336082 357400
MKA 150 Lisandus Saunaküla MKA ning Tuhu MKA muudeti LKA-ks 10565 173757 184322,31
VK 69 ↓2 Arhiivi kanti Tonja-Värska kaitseala; Tonja-Karisilla-Värska looduspark ja Hageri-Sutlema rannamoodustised 0 4079 4079
Pargid ja puistud 522 ↓1 Objekti tüüpi muudeti: Tooma talu põlispuud; Viirika põlispuud 0 4477 4477
Kokku 913          
             
Hoiualad 327 ↓1 Arhiivi kanti Tuhu hoiuala 566821 166549 733370
KOV objektid 23   0 3206 3206
Kokku 1263     669173 817414 1486587