Kaitstavad looduse üksikobjektid (01.07.2017)

1. juuli 2017. a seisuga on EELIS-es registreeritud 1155 kaitstavat looduse üksikobjekti pindalaga 1191,5 ha.

Jaotust maakonniti vaata tabelist.