Kaitstavad looduse üksikobjektid (01.07.2016)

1. juuli 2016. a seisuga on EELIS-es registreeritud 1153 kaitstavat looduse üksikobjekti. Muutused aasta alguse seisuga on põhjustatud Keskkonnaministri 3. mai 2016. a määrusest nr 8 "Harju, Järva, Lääne, Rapla ja Saare maakonna looduse üksikobjektide kaitse alt väljaarvamine"

Jaotust maakonniti vaata tabelist.