Eesti kaitsealad 1.01.2005

Eesti kaitsealade seis (arv ja pindala) muutub pidevalt, sest kunagi kaitse alla võetud aladele tehakse kaasajastatud, uutele seadustele vastavaid eeskirju ning kaitse alla võetakse ka täiesti uusi alasid (vt. artikkel Kaitsealatüübid ja -vööndid). Sellega seoses on ka olukord kaitsealade ning nendega seonduvate andmete osas jätkuvalt muutuv. Siit leiate ülevaate kaitstavate alade arvu ja territooriumi suuruse kohta 1. jaanuari 2005 seisuga