Kaitstavad looduse üksikobjektid (01.07.2018)

1. juuli 2018. a seisuga on EELIS-es registreeritud 1090 kaitstavat looduse üksikobjekti pindalaga 1166 ha.

Jaotust maakonniti vaata tabelist.

NB! Tulenevalt 2017. a sügisel toimunud haldusreformist, ei ole arvud, pindalad ja nende muutused võrreldavad varasemaga kui ainult 1. jaanuari 2018 statistikaga.