Kaitstavad looduse üksikobjektid (01.07.2008)

1. juuli 2008. a seisuga on EELIS-es registreeritud 1196 kaitstavat looduse üksikobjekti. Üksikobjektide ja neid ümbritseva piiranguvööndi alla jääb 1148 ha maad.

Jaotust maakonniti vaata tabelist.