Kaitsealad protsentides (1.01.2006)

Eesti pindala on 4 522 710 ha, millest kaitsealad hõlmavad (seisuga 1.jaanuar 2006) 728 401 ha, mis moodustab 16,11% Eesti territooriumist (ilma merealata). Kaitsealade hulka on arvestatud looduskaitsealad, maastikukaitsealad, pargid ja puistud (maastikukaitseala eritüübina), uuendamata kaitsekorraga alad ning majandustegevuse ajutiste piirangutega alad. Ajutiste piirangutega alad moodustati Natura 2000 eelavalikualade põhjal 22. aprillil 2004 (RTL 2004, 49, 850) ning piirangud neil kehtivad kuni 1. maini 2007.