Kaitstavad looduse üksikobjektid (01.01.2011)

1. jaanuari 2011. a seisuga on EELIS-es registreeritud 1197 kaitstavat looduse üksikobjekti.

Jaotust maakonniti vaata tabelist.

NB! Pindala arvutamisel läheme üle sfääriliselt meetodilt kartesiaanlikul meetodile ja seetõttu on selles kokkuvõttes pindalad arvutatud mõlemal meetodil.