Ürglooduse objektide andmete kuvamine

Ürglooduse objekt: Kavilda allikad: Ohvriallikas, Soova VeskiallikasVäljad: peida ,kuva
NimiKavilda allikad: Ohvriallikas, Soova Veskiallikas
AsukohakirjeldusTartumaa. Puhja vald. Kavilda ürgoru veerudel Tartu - Viljandi maantee läheduses. Vana maanteetrassi laskumislookest u. 25 m lõuna pool oru lääneveeru jalamil on Kavilda Ohvriallikas (Kave läte). Soova Veskiallikas asub Ohvriallikast 2,8 km lõuna pool.
Kaitse1976. a. soovitas Ü. Heinsalu jt. võtta Kavilda Ohvriallikas looduskaitse alla.
Lisaks arheoloogilisele kaitsele tuleks soovitada peale Kavilda Ohvriallika ka Soova Veskiallikas võtta üksikobjektina looduskaitse alla. Kavilda org lõunapool Puhja-Tartu maanteed on maastikukaitseala.
KirjandusKas tunned maad. 1965. Koost. E. Varep. Tallinn, Eesti Raamat, lk. 588-589.
Heinsalu, Ü., Timm. T., Karise, V. 1976. Looduskaitset vajavad allikad Eesti NSV-s. - Rmt.: Eesti NSV maapõue kaitsest. Tallinn, lk. 92.
Kirt, K. 1988. Tartu rajoon. Siin- ja sealpool maanteed. Tallinn, Eesti Raamat, lk. 247-"248.
Leibak, E. jt. 1997. Eesti märgalade inventeerimine 1997. Tartu, lk.119-130.
IseloomustusKavilda ürgorg on Tartu - Viljandi mnt. kohal kuni 30 m sügav lammorg, mille veerusid liigestavad sälkorud. Oru veerudel paljanduvad liivakivid, millest avaneb arvukalt allikaid. Eesvooluks on oru lammil voolav Kavilda oja.

Allikatest tuntuim on vana maantee vasakul serval Kavilda Õigeusu kirikust 400 m läänes Kavilda Ohvriallikas (Kave läte). Betoonraketega tõusuallika vesi avaneb liivakivist. Vooluhulk oli 26. VII 60. a. 1,5 l/s; 27. VII 99. a. - 0,2 l/s (veevaene aasta).

Ohvriallika juures arheoloogiline tähis. Ohvriallikas on seotud muistendite ja rahvatraditsioonidega. Läheduses pärnasalu (hiis), linnamägi (Kavilda vasallinnus, Siidrelinn), mis asub oru läänepoolsel pervel põhjapool maanteed. Kavilda kuulus Tiesenhausenitele.

Soova Veskiallikas asub 300 m Puhja-Elva teest lõunas. Juurdepääs mööda metsateed. Langeallikas. Kavilda ojja suubuvast allikaojast võetakse joogivett. Veevõtu kohale on ehitatud trepp. Vooluhulk 27.07. 99. - 1 l/s. Soova veski töötas 30-40 aastat, hävis ENSV ajal.

M. Vainu märkus 2022. aastast - Ürglooduse objekti asukohajoonisel on Soova Veskiallika asemel kujutatud valesid allikaid. Kirjeldusele vastav varem trepiga olnud langeallikas, kuhu pääseb mööda metsateed ja millest on võetud joogivett, asub jõe paremal kaldal. Joonisel on kujutatud jõe vasakkaldal Suuretamme talu maal asuvaid tõusuallikaid. 2022. aasta juulis oli allikale ligipääs keeruline, kuna metsatee oli pärast lageraiet tihedat lehtpuunooredikku täis kasvanud. Trepp enam allikale ei vii. Tee ja trepi varasemat olemasolu kinnitas Auni talu pererahvas. Allikas avaneb 5 m sügavuse kitsa ja järsu sälkoru otsas liivakivides olevast 30 cm kõrgusest koopakesest. Allikast algab oja, mis suubub Kavilda jõkke.

Allika kaardiobjekt on liigutatud allika tegelikku asukohta.
KoostanudH. Kink, K. Erg, täiendanud M. Vainu (2022)
SeisundHea. Paiknevad korrastatud ja tähistatud arheoloogia ning ajaloomälestiste juures. Piki ürgorgu kulges varem õpperada.
TähtsusTeaduslik - Kavilda ürgorus avanevad tõusu- ja langeallikad; veekaitseline - oleneb Kavilda oja veerežiim; maastikuline; turistlik - juurdepääs hea.
UuritusHeinsalu, Ü., Karise, V. 1975 - allikate uurimine;
Erg, K., Marandi, A. 1999 - revisjoniülevaatus.
Vainu, M. 2022 - asukohakontroll
LoodusobjektAllikas
Asukoht Keskkonnaportaali kaardirakenduses:Ava objekti asukoht Keskkonnaportaali kaardirakenduses
keskkonnaportaal.ee/...
Asukoht: peida ,kuva
Ürglooduse objekti kohanimiTartu maakond, Elva vald, Mõisanurme küla
Tartu maakond, Elva vald, Mäeotsa küla