Tabel 9C. Koondtabel ohustatuse ja kaitsekategooria järgi*
liik Ohus** Kaitse
vetikad 23 0
seened 353 46
samblikud 184 51
sammaltaimed 213 45
soontaimed 398 213
selgrootud 87 52
kalad ja sõõrsuud 10 7
kahepaiksed ja roomajad 5 16
linnud 74 116
imetajad 7 22
KOKKU 1354 568
*allikas: tabelid 8A ja 8B
**Ohukategooriad: RE, CR, EN, VU ja NT