Tabel 9B. Kaitsealuste liikide arv kaitsekategooria järgi*
liik I II III Kokku
vetikad 0 0 0 0
seened 9 27 10 46
samblikud 1 32 18 51
sammaltaimed 4 25 16 45
soontaimed 29 126 58 213
selgrootud 1 6 45 52
kalad ja sõõrsuud 0 2 5 7
kahepaiksed ja roomajad 2 3 11 16
linnud 16 33 67 116
imetajad 2 13 7 22
KOKKU 64 267 237 568
*allikas - Riigi Teataja: I ja II kaitsekategooriana kaitse alla võetavate liikide loetelu, III kaitsekategooria liikide kaitse alla võtmine