Tabel 8. I kaitsekategooria liikide ja II kaitsekategooria metsise ning kotkaste leiukohtade arv.

Maakond Leiukohtade arv
I kat II kat (metsis) II kat (kotkad)
Harju 23 40 0
Hiiu 26 0 0
Ida-Viru 34 50 1
Jõgeva 11 22 8
Järva 10 34 4
Lääne 17 20 10
Lääne-Viru 23 30 10
Põlva 8 11 8
Pärnu 55 52 7
Rapla 20 37 10
Saare 52 0 0
Tartu 75 6 56
Valga 26 9 11
Viljandi 39 18 7
Võru 12 21 5
KOKKU 431 350 137