Tabel 8B. Kaitsealuste liikide arv kaitsekategooria järgi*
liik I II III Kokku
vetikad 0 0 0 0
seened 9 27 10 46
samblikud 1 32 18 51
sammaltaimed 4 26 16 46
soontaimed 31 118 66 215
selgrootud 1 6 45 52
kalad ja sõõrsuud 0 2 5 7
kahepaiksed ja roomajad 2 3 11 16
linnud 14 35 67 116
imetajad 2 13 6 21
KOKKU 64 262 244 570
*allikas - Riigi Teataja Nr: RTI, 21.05.2004, 44, 313 ja RTL, 27.05.2004, 69, 1134