Tabel 7. Kaitstavatele looduse üksikobjektidele tehtud kulutused finantseerimisallikate kaupa.

Maakond Kulutused (EEK) KOKKU
KIK RE KE MV
Harju 200000 0 70000 0 270000
Hiiu 7145 0 0 0 7145
Ida-Viru 0 10881 0 0 10881
Jõgeva 7000 0 0 34000 41000
Järva 0 21239 0 0 21239
Lääne 30000 0 0 0 30000
Lääne-Viru 0 3900 0 0 3900
Põlva 12992 600 0 0 13592
Pärnu 36146 0 0 0 36146
Rapla 3000 8991 0 0 11991
Saare 37880 0 0 2523 40403
Tartu 28000 0 2600 2000 32600
Valga 15000 0 10000 3000 28000
Viljandi 18000 0 3100 400 21500
Võru 0 0 0 13500 13500
KOKKU 395163 45611 85700 55423 581897