Tabel 7. I kaitsekategooria liikide leiukohtade arv 
leiukohad I kategooria loomad I kategooria taimed I kategooria seened I kategooria samblikud
Harjumaa 48 21 18  
Hiiumaa 49 24 1  
Ida-Virumaa 103 20 1  
Jõgevamaa 68 5 1  
Järvamaa 30 3    
Läänemaa 164 5 1 8
Lääne-Virumaa 68 5 14  
Põlvamaa 31 4 17  
Pärnumaa 256 4    
Raplamaa 56 6    
Saaremaa 91 24 5  
Tartumaa 152 143 19  
Valgamaa 71 4 6  
Viljandimaa 102 14 1  
Võrumaa 58 12 2  
KOKKU 1344 294 86 8