Tabel 6. Kohaliku omavalitsuse tasandil 
kaitstavad loodusobjektid omavalitsuste lõikes
Maakond Omavalitsus arv pindala (ha)
       
Harjumaa Kiili vald 1 529
Harjumaa Kuusalu vald 1 468
Harjumaa Tallinna linn 1 0
Harjumaa Viimsi vald 6 1373
Järvamaa Paide vald 1 751
Raplamaa Kohila vald 1 678
Saaremaa Muhu vald 3 34
KOKKU   14 3832