Tabel 5. Administratsiooniga kaitsealade ja nende poolt hallatavate kaitsealade kulutused.

Kaitseala Kulutused kaitse korraldamiseks (EEK) KOKKU
KIK RE KE MV
Endla LP 205 000 250 000 0 0 455 000
Haanja LP 56 000 0 0 0 56 000
Hiiumaa Laidude MKA 90 890 444 875 0 54 308 590 073
Karula RP 0 1 649 540 0 0 1 649 540
Kõrvemaa MKA 473 340 375 207 0 90 737 939 284
Lahemaa RP 104 194 2 100 111 0 0 2 204 305
Viitna MKA* 17 666 58 430 0 0 76 096
Ohepalu LKA* 8 500 65 200 0 0 73 700
Matsalu LKA 249 996 3 239 830 0 14 181 3 504 007
Naissaare LKA 45 000 34 586 0 0 79 586
Nigula LKA 0 961 921 0 0 961 921
Otepää LP 0 514 760 0 156 317 671 077
Soomaa RP 100 000 675 209 0 1 875 573 2 650 782
Viidumäe LKA 100 000 635 880 0 30 345 766 225
Vilsandi RP 278 700 1 110 050 0 144 315 1 533 065
KOKKU 1 729 286 12 115 599 0 2 365 776 16 210 661
BK Hiiumaa keskus 150 431 0 0 0 150 431
BK Saaremaa keskus 0 720 870 0 0 720 870
BK Läänemaa keskus s.h 159 000 0 0 0 159 000
Vormsi MKA** 79 000 0 0 0 79 000
Osmussaare MKA** 40 000 0 0 0 40 000
Silma LKA** 40 000 0 0 0 40 000
KOKKU 309 431 720 870 0 0 1 030 301
KÕIK KOKKU 2 038 717 12 836 469 0 2 365 776 17 240 962
 
* kaitsealad mis on Lahemaa RP administratsiooni halduses
** kaitsealad mis on BK Läänemaa keskuse halduses