Tabel 5. Püsielupaikade arv
maakondade kaupa
Maakond Arv  
  kokku neist ministri määrusega
Harjumaa 113 49
Hiiumaa 52 30
Ida-Virumaa 104 59
Jõgevamaa 87 47
Järvamaa 64 19
Läänemaa 80 31
Lääne-Virumaa 78 44
Põlvamaa 57 24
Pärnumaa 227 64
Raplamaa 85 43
Saaremaa 150 62
Tartumaa 185 53
Valgamaa 76 29
Viljandimaa 98 23
Võrumaa 83 44
KOKKU 1480 579