Tabel 5. Püsielupaikade arv
maakondade kaupa
Maakond Arv  
  kokku neist ministri määrusega
Harjumaa 105 47
Hiiumaa 51 30
Ida-Virumaa 106 71
Jõgevamaa 84 35
Järvamaa 51 14
Läänemaa 98 38
Lääne-Virumaa 65 42
Põlvamaa 63 35
Pärnumaa 203 66
Raplamaa 91 45
Saaremaa 149 62
Tartumaa 161 43
Valgamaa 76 31
Viljandimaa 99 24
Võrumaa 64 31
KOKKU 1426 589