Tabel 5. Püsielupaikade arv
maakondade kaupa
Maakond Arv  
  kokku neist ministri määrusega
Harjumaa 102 45
Hiiumaa 47 30
Ida-Virumaa 83 50
Jõgevamaa 81 35
Järvamaa 44 12
Läänemaa 101 43
Lääne-Virumaa 63 32
Põlvamaa 58 35
Pärnumaa 203 69
Raplamaa 92 46
Saaremaa 140 62
Tartumaa 154 43
Valgamaa 81 30
Viljandimaa 99 24
Võrumaa 68 31
KOKKU 1386 569