Tabel 5. Püsielupaikade arv
maakondade kaupa
Maakond Arv  
  kokku neist ministri määrusega
Harjumaa 99 42
Hiiumaa 42 29
Ida-Virumaa 83 51
Jõgevamaa 90 27
Järvamaa 42 12
Läänemaa 92 37
Lääne-Virumaa 66 32
Põlvamaa 53 33
Pärnumaa 193 67
Raplamaa 83 45
Saaremaa 131 59
Tartumaa 158 35
Valgamaa 81 30
Viljandimaa 96 24
Võrumaa 74 31
KOKKU 1357 539