Tabel 5. Püsielupaikade arv
maakondade lõikes
Maakond Arv  
  kokku neist ministri määrusega
Harjumaa 90 41
Hiiumaa 38 26
Ida-Virumaa 75 53
Jõgevamaa 87 26
Järvamaa 32 12
Läänemaa 77 36
Lääne-Virumaa 65 37
Põlvamaa 53 33
Pärnumaa 175 65
Raplamaa 75 45
Saaremaa 116 54
Tartumaa 169 30
Valgamaa 81 29
Viljandimaa 88 25
Võrumaa 75 29
KOKKU 1270 527