Tabel 5. Püsielupaikade arv
maakondade lõikes
Maakond Arv  
  kokku neist ministri määrusega
Harjumaa 65 39
Hiiumaa 33 23
Ida-Virumaa 62 49
Jõgevamaa 71 21
Järvamaa 32 12
Läänemaa 63 32
Lääne-Virumaa 58 32
Põlvamaa 49 32
Pärnumaa 151 65
Raplamaa 68 45
Saaremaa 79 43
Tartumaa 137 26
Valgamaa 74 28
Viljandimaa 80 25
Võrumaa 66 29
KOKKU 1073 487