Tabel 3. Kaitsealade arv maakondade lõikes.

Maakond LKA MKA RP VK PA KOKKU
             
Harju 6 14 0 1 72 93
Hiiu 4 11 0 0 4 19
Ida-Viru 4 8 0 6 18 36
Jõgeva 1 0 0 9 49 59
Järva 0 2 0 14 44 60
Lääne 3 6 0 3 13 25
Lääne-Viru 2 9 1 13 67 92
Põlva 2 3 0 9 14 28
Pärnu 4 0 0 33 37 74
Rapla 0 1 0 32 24 57
Saare 2 6 1 24 15 48
Tartu 1 3 0 21 38 63
Valga 0 1 0 16 20 37
Viljandi 5 11 1 12 11 40
Võru 0 8 1 7 22 38
KOKKU 34 83 4 200 448 769