Tabel 3. Hoiualade pindalad 
maakondade kaupa
Maakond Arv Pindala (ha)
    maismaa  akvat
Harju 27 5739 18751
Hiiu 17 6007 64254
Ida-Viru 13 700 27558
Jõgeva 4 53 1239
Järva 7 292 0
Lääne 29 14167 85675
Lääne-Viru 14 2125 70
Põlva 25 3948 69
Pärnu 41 34108 104647
Rapla 33 9633 0
Saare 69 30400 294456
Tartu 12 2115 23938
Valga 28 1946 327
Viljandi 4 1169 16786
Võru 20 1379 0
maismaa   113781  
akvat     637771
KOKKU 343   751552