Tabel 3. Hoiualade pindalad 
maakondade lõikes
Maakond Arv Pindala (ha)
    maismaa akvat
Harju 25 5733 18571
Hiiu 17 6091 64460
Ida-Viru 13 225 27885
Jõgeva 4 49 1237
Järva 7 293 0
Lääne 29 14167 85152
Lääne-Viru 13 1909 69
Põlva 25 3964 31
Pärnu 42 34115 106132
Rapla 34 9979 0
Saare 69 30716 278006
Tartu 13 2169 35061
Valga 28 1935 326
Viljandi 4 1141 16723
Võru 20 1372 0
maismaa   113858  
akvat     633652
KOKKU 343   747510