Tabel 2. Administratsiooniga kaitsealade pindalad.

Kaitseala Tüüp Pindala (ha) sh. akvatoorium (ha)
Endla LP LKA 7 591 0
Haanja LP MKA 16 900 0
Hiiumaa Laidude MKA MKA 2 663 2 135
Karula RP RP 11 045 0
Kõrvemaa MKA VK 20 720 0
Lahemaa RP RP 72 500 25 140
Matsalu LKA LKA 48 610 28 480
Naissaare LKA LKA 1 860 0
Nigula LKA LKA 4 656 0
Otepää LP MKA 22 430 0
Soomaa RP RP 36 890 0
Viidumäe LKA LKA 1 846 0
Vilsandi RP RP 23 756 16 240
KOKKU   271 467.0 71 995