Tabel 10. I ja II kaitsekategooria liikidele tehtud kulutused finantseerimisallikate kaupa.

Maakond Kulutused (EEK) KOKKU
KIK RE KE MV
Harju 15000 0 0 0 15000
Hiiu 55000 0 0 0 55000
Ida-Viru 0 0 0 0 0
Jõgeva 20000 0 4000 7000 31000
Järva 0 0 0 0 0
Lääne 16000 0 0 0 16000
Lääne-Viru 5000 0 0 0 5000
Põlva 5295 0 0 0 5295
Pärnu 119674 0 0 31794 151468
Rapla 45000 0 0 0 45000
Saare 0 0 0 0 0
Tartu 3540 0 0 0 3540
Valga 10000 0 0 0 10000
Viljandi 0 0 0 0 0
Võru 0 0 0 0 0
KOKKU 294509 0 4000 38794 337303