Kaitstava territooriumi pindala Eestis 31.12.2011 seisuga.

 

Analüüs on teostatud järgmiste Looduskaitseseaduse alusel kaitse alla võetud objektidega: kaitsealad, hoiualad, kohaliku omavalitsuse objektid, püsielupaigad ja üksikobjektid (koos piiranguvööndiga).

 

Kaitstavat territooriumi on 18% maismaast.

 

Juuresolevas tabelis on ära toodud maismaa pindala maakonniti (vt. teemakaart).

 

Maakond

pindala (ha)

% maakonna pindalast

Harjumaa

80498

19

Hiiumaa

24086

24

Ida-Virumaa

58362

17

Jõgevamaa

34051

13

Järvamaa

33789

14

Läänemaa

76430

32

Lääne-Virumaa

54047

15

Põlvamaa

18808

9

Pärnumaa

115153

24

Raplamaa

55917

19

Saaremaa

53732

18

Tartumaa

50998

17

Valgamaa

41387

20

Viljandimaa

51929

15

Võrumaa

36740

16

kokku maismaa

784757

18

 

Kaitstavat akvatooriumi on 752564 ha ehk 31%.

 

Märkused