SELGROOTUD

 

Klass: kaanid Hirudinea

     Selts: lõugkaanilised Gnathobdellae

          apteegikaan         Hirudo medicinalis

SELGROOGSED

 

Klass: luukalad Osteichtyes

     Selts: tuuralised Acipenseriformes

          atlandi tuur        Acipenser sturio

     Selts: sägalased Siluriformes

          säga           Silurus glanis

 

Klass: kahepaiksed Amphibia

     Selts: sabakonnalised Caudata

          harivesilik         Triturus cristatus

     Selts: päriskonnalised Anura

          juttselg-kärnkonn        Bufo calamita

          rohekärnkonn        Bufo viridis

          mudakonn            Pelobates fuscus

 

Klass: roomajad Reptilia

     Selts: soomuselised Squamata

          kivisisalik         Lacerta agilis

 

Klass: linnud Aves

     Selts: kaurilised Gaviiformes

          järvekaur           Gavia arctica

     Selts: pütilised Podicipediformes

          hallpõsk-pütt       Podiceps griseigena

          sarvikpütt          Podiceps auritus

     Selts: toonekurelised Ciconiformes

          hüüp           Botaurus stellaris

          valge-toonekurg     Ciconia ciconia

     Selts: hanelised Anseriformes

          väikeluik           Cygnus columbianus

          laululuik           Cygnus cygnus

          väike-laukhani      Anser erytropus

          valgepõsk-lagle     Branta leucopsis

     Selts: haukalised   Accipitriformes

          välja-loorkull      Circus cyaneus

          soo-loorkull        Circus pygargus

          väike-konnakotkas        Aquila pomarina

          suur-konnakotkas         Aquila clanga

          väikepistrik        Falco columbarius

     Selts: kanalised Galliformes

          metsis         Tetrao urogallus

     Selts: kurelised Gruiformes

          sookurg             Grus grus

          täpikhuik           Porzana porzana

          väikehuik           Porzana parva

          rukkirääk           Crex crex

     Selts: kurvitsalised Charadriiformes

          naaskelnokk         Recurvirostra avosetta

          balti risla         Calidris alpina schiinzii

          mudanepp            Lymnocryptes minimus

          rohunepp            Gallinago media

          tõmmukajakas        Larus fuscus

          räusktiir e. räusk       Sterna caspia

          tutt-tiir      Sterna sandvicensis

          krüüsel        Cepphus grylle

     Selts: tuvilised Columbiformes

          õõnetuvi            Columba oenas

     Selts: kakulised Strigiformes

          kassikakk           Bubo bubo

     Selts: siniraalised Coraciiformes

          jäälind        Alcedo atthis

          siniraag       Coracias garrulus

     Selts: rähnilised Piciformes

          valgeselg-kirjurähn      Dendrocopos leucotos

          kolmvarvas-rähn          Picoides tridactylus

     Selts: värvulised   Passeriformes

          nõmmekiur           Anthus campestris

          vesipapp            Cinclus cinclus

          sinirind       Luscinia svecica

 

Klass: imetajad Mammalia

     Selts: käsitiivalised Chiroptera

          veelendlane         Myotis daubentoni

          tiigilendlane       Myotis dasycneme

          tõmmulendlane       Myotis brandtii

          habelendlane        Myotis mystacinus

          nattereri lendlane       Myotis nattereri

          suurkõrv            Plecotus auritus

          suurvidevlane       Nyctalus noctula

          kääbus-nahkhiir     Pipistrellus pipistrellus

          pargi-nahkhiir      Pipistrellus nathusii

          suur-nahkhiir       Vespertilio murinus

          põhja-nahkhiir      Eptesicus nilssoni

     Selts: närilised Rodentia

          pähklinäpp          Muscardinus avellanarius

          lagrits        Eliomys quercinus

     Selts: loivalised Pinnipedia

          hallhüljes          Halichoerus grypus

          viigerhüljes        Pusa hispida